Visa allt om Docin Aktiebolag
Visa allt om Docin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 41 938 28 440 25 123 25 452 21 981 19 542 16 531 15 111 13 296 11 268
Övrig omsättning 360 157 251 531 154 81 25 59 144 10
Rörelseresultat (EBIT) 1 805 1 379 309 333 1 158 896 1 132 390 796 440
Resultat efter finansnetto 1 838 1 088 322 395 1 232 896 1 136 415 803 442
Årets resultat 0 472 210 163 598 396 588 161 404 207
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 624 521 440 335 313 237 589 394 102
Omsättningstillgångar 10 039 16 182 7 459 8 064 5 759 5 372 4 720 3 055 3 597 3 065
Tillgångar 10 040 16 806 7 980 8 504 6 094 5 685 4 957 3 645 3 992 3 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 314 789 737 536 774 925 1 029 566 705 420
Obeskattade reserver 1 551 1 864 1 544 1 574 1 495 1 186 924 620 468 254
Avsättningar (tkr) 0 758 609 460 311 162 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 960 13 396 5 090 5 933 3 514 3 412 3 003 2 458 2 819 2 493
Skulder och eget kapital 10 040 16 806 7 980 8 504 6 094 5 685 4 957 3 645 3 992 3 168
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 946 850 774 802 704 645
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 157 4 213 4 058 3 847 2 146 1 482 1 265 1 122 758 465
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 297 1 817 1 862 1 722 1 425 1 199 896 838 570 385
Utdelning till aktieägare 0 400 200 0 400 750 500 125 300 120
Omsättning 42 298 28 597 25 374 25 983 22 135 19 623 16 556 15 170 13 440 11 278
Nyckeltal
Antal anställda 14 11 11 10 9 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 996 2 585 2 284 2 545 2 442 2 792 2 755 2 519 2 216 2 254
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 547 544 563 518 512 501 481 366 335
Rörelseresultat, EBITDA 1 817 1 396 348 379 1 204 950 1 191 420 804 448
Nettoomsättningförändring 47,46% 13,20% -1,29% 15,79% 12,48% 18,21% 9,40% 13,65% 18,00% -%
Du Pont-modellen 18,48% 8,26% 4,04% 4,64% 20,22% 15,78% 22,94% 11,50% 20,14% 14,02%
Vinstmarginal 4,42% 4,88% 1,28% 1,55% 5,60% 4,59% 6,88% 2,77% 6,05% 3,94%
Bruttovinstmarginal 28,89% 37,58% 36,68% 35,27% 39,12% 34,48% 35,46% 31,47% 29,41% 26,83%
Rörelsekapital/omsättning 7,34% 9,80% 9,43% 8,37% 10,21% 10,03% 10,39% 3,95% 5,85% 5,08%
Soliditet 15,18% 13,35% 24,33% 19,94% 30,78% 31,65% 34,50% 27,78% 26,10% 19,03%
Kassalikviditet 109,94% 100,07% 128,57% 121,57% 143,71% 139,07% 133,87% 98,70% 90,56% 114,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...