Visa allt om Yantra It Systems AB
Visa allt om Yantra It Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 746 797 696 872 642 668 688 981 970 1 322
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 4 9 8 7 14 5 4 17 8
Resultat efter finansnetto 0 5 10 10 9 14 10 17 25 9
Årets resultat 0 4 7 8 7 10 12 15 18 12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 4 7 12 7
Omsättningstillgångar 338 358 349 388 286 283 298 458 470 304
Tillgångar 338 358 349 388 286 285 303 465 482 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 201 197 190 182 175 166 154 149 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 12 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 137 157 152 198 104 112 137 304 322 147
Skulder och eget kapital 338 358 349 388 286 285 303 465 482 311
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 394 333 363 310 275 297 348 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - 15 - - 20 55 - 0 55
Löner till övriga anställda 455 452 0 - 0 0 0 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 158 162 150 156 141 124 111 165 162 164
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22
Omsättning 746 797 696 872 642 668 688 981 970 1 322
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 373 399 348 436 321 334 344 491 485 661
Personalkostnader per anställd (tkr) 315 313 278 262 258 226 204 311 316 337
Rörelseresultat, EBITDA -1 4 9 8 9 16 8 8 22 17
Nettoomsättningförändring -6,40% 14,51% -20,18% 35,83% -3,89% -2,91% -29,87% 1,13% -26,63% -%
Du Pont-modellen 0,00% 1,40% 2,87% 2,58% 3,15% 4,91% 2,97% 3,66% 5,19% 2,89%
Vinstmarginal 0,00% 0,63% 1,44% 1,15% 1,40% 2,10% 1,31% 1,73% 2,58% 0,68%
Bruttovinstmarginal 92,23% 86,45% 90,23% 70,64% 89,56% 78,44% 69,04% 72,48% 75,77% 57,79%
Rörelsekapital/omsättning 26,94% 25,22% 28,30% 21,79% 28,35% 25,60% 23,40% 15,70% 15,26% 11,88%
Soliditet 59,47% 56,15% 56,45% 48,97% 63,64% 61,40% 54,79% 34,20% 32,71% 51,97%
Kassalikviditet 226,28% 207,64% 208,55% 180,81% 246,15% 220,54% 198,54% 142,76% 136,96% 197,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...