Visa allt om Mark & Trädgårdstjänst i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 19 699 18 890 11 205 14 504 9 666 7 842 6 425 9 207 4 559 4 083
Övrig omsättning 54 65 269 61 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 090 2 400 171 158 225 -174 571 36 -10
Resultat efter finansnetto 928 -44 376 145 153 230 -172 569 35 -10
Årets resultat 231 17 160 109 75 179 -36 310 24 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 008 3 635 754 1 036 610 328 123 86 104 81
Omsättningstillgångar 3 127 2 514 3 041 3 121 2 094 1 846 1 154 1 942 944 1 079
Tillgångar 7 135 6 149 3 795 4 156 2 704 2 175 1 277 2 028 1 048 1 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 990 759 585 526 519 546 367 502 193 231
Obeskattade reserver 765 155 215 52 52 0 0 137 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 855 1 532 536 608 241 203 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 525 3 704 2 459 2 970 1 892 1 426 910 1 388 856 929
Skulder och eget kapital 7 135 6 149 3 795 4 156 2 704 2 175 1 277 2 028 1 048 1 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 576 392 282 355 335 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 121 130 - - - 0
Löner till övriga anställda 2 208 2 907 1 425 1 319 1 079 966 1 077 1 696 1 382 1 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 902 1 116 511 526 483 447 488 718 643 513
Utdelning till aktieägare 0 0 142 102 102 102 0 100 0 62
Omsättning 19 753 18 955 11 474 14 565 9 667 7 842 6 425 9 207 4 559 4 083
Nyckeltal
Antal anställda 7 9 5 5 6 6 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 814 2 099 2 241 2 901 1 611 1 307 918 1 151 570 510
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 423 348 379 368 312 270 356 301 247
Rörelseresultat, EBITDA 1 655 478 504 268 207 269 -130 601 63 1
Nettoomsättningförändring 4,28% 68,59% -22,75% 50,05% 23,26% 22,05% -30,22% 101,95% 11,66% -%
Du Pont-modellen 15,94% 0,78% 10,86% 4,36% 6,18% 10,71% -13,47% 28,16% 3,44% -0,86%
Vinstmarginal 5,77% 0,25% 3,68% 1,25% 1,73% 2,97% -2,68% 6,20% 0,79% -0,24%
Bruttovinstmarginal 40,76% 38,68% 30,14% 27,85% 65,23% 61,32% 57,35% 69,18% 71,24% 71,22%
Rörelsekapital/omsättning -2,02% -6,30% 5,19% 1,04% 2,09% 5,36% 3,80% 6,02% 1,93% 3,67%
Soliditet 22,24% 14,31% 19,59% 13,58% 20,61% 25,10% 28,74% 29,62% 18,42% 19,91%
Kassalikviditet 88,28% 67,47% 123,26% 104,75% 109,57% 127,56% 124,07% 138,26% 107,71% 114,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...