Visa allt om Halda Aktiebolag
Visa allt om Halda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 259 22 647 23 495 32 148 36 278 37 319 32 814 35 982 41 605 39 001
Övrig omsättning 1 745 2 968 2 280 1 287 502 379 74 326 410 11
Rörelseresultat (EBIT) 711 1 422 -2 102 -874 1 491 1 360 574 -3 836 2 817 -1 828
Resultat efter finansnetto 621 1 305 -2 140 -831 1 536 1 325 585 -3 814 2 764 10
Årets resultat 892 1 305 -2 140 -831 1 005 1 695 585 -3 814 1 981 -2 351
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 824 5 470 3 124 1 067 238 671 459 453 3 005 6 819
Omsättningstillgångar 10 394 9 581 10 987 14 185 17 479 22 891 15 299 16 272 18 046 14 823
Tillgångar 17 218 15 051 14 111 15 252 17 717 23 562 15 758 16 725 21 051 21 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 252 3 359 2 054 4 194 5 026 6 912 5 716 5 132 8 946 6 965
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 62 30 41 89 160 135 255 782 633 586
Långfristiga skulder 2 819 1 304 1 500 0 0 0 0 728 1 928 3 242
Kortfristiga skulder 10 085 10 358 10 516 10 969 12 531 16 514 9 787 10 083 9 544 10 849
Skulder och eget kapital 17 218 15 051 14 111 15 252 17 717 23 562 15 758 16 725 21 051 21 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 079 1 334 1 601 1 326 1 161 1 244 969 1 226 1 172 812
Varav tantiem till styrelse & VD 92 75 - 0 140 264 45 - 300 160
Löner till övriga anställda 7 592 6 755 8 381 9 685 8 717 8 631 8 410 8 294 7 020 7 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 3 914 3 423 4 306 4 845 4 405 4 304 4 115 4 134 3 298 3 582
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 004 25 615 25 775 33 435 36 780 37 698 32 888 36 308 42 015 39 012
Nyckeltal
Antal anställda 20 18 22 26 28 26 26 24 23 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 313 1 258 1 068 1 236 1 296 1 435 1 262 1 499 1 809 1 857
Personalkostnader per anställd (tkr) 646 653 660 625 528 557 529 563 504 581
Rörelseresultat, EBITDA 1 029 1 587 -2 027 -759 1 677 1 601 919 -1 184 5 946 1 281
Nettoomsättningförändring 15,95% -3,61% -26,92% -11,38% -2,79% 13,73% -8,80% -13,52% 6,68% -%
Du Pont-modellen 4,27% 9,55% -14,65% -5,36% 8,92% 5,77% 4,24% -21,51% 13,99% 2,34%
Vinstmarginal 2,80% 6,35% -8,80% -2,54% 4,36% 3,64% 2,04% -10,00% 7,08% 1,30%
Bruttovinstmarginal 63,79% 68,01% 73,21% 66,52% 68,60% 63,39% 69,35% 61,70% 61,08% 64,75%
Rörelsekapital/omsättning 1,18% -3,43% 2,00% 10,00% 13,64% 17,09% 16,80% 17,20% 20,44% 10,19%
Soliditet 24,70% 22,32% 14,56% 27,50% 28,37% 29,34% 36,27% 30,68% 42,50% 32,18%
Kassalikviditet 74,40% 62,29% 55,17% 69,93% 93,75% 101,40% 90,44% 99,10% 126,11% 90,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...