Visa allt om BPUNKTORO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 500 991 1 109 4 380 1 632 1 944 1 974 3 091 2 679 2 647
Övrig omsättning - - - - 2 - 20 16 - 1
Rörelseresultat (EBIT) -2 -364 -183 170 428 -80 158 1 120 433 57
Resultat efter finansnetto -7 -363 -181 171 371 -302 -57 1 026 466 80
Årets resultat 31 2 10 98 195 5 125 547 264 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 288 385 487 585 364 419 476 538 1 838 1 455
Omsättningstillgångar 2 976 3 167 2 472 2 529 2 601 5 548 9 698 8 763 1 516 964
Tillgångar 3 263 3 552 2 959 3 114 2 965 5 967 10 174 9 301 3 353 2 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 265 2 233 2 232 2 222 2 124 1 928 1 924 1 799 1 460 1 291
Obeskattade reserver 168 215 584 782 747 645 961 1 197 943 855
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0
Kortfristiga skulder 831 1 103 144 110 94 3 392 7 290 6 306 274 273
Skulder och eget kapital 3 263 3 552 2 959 3 114 2 965 5 967 10 174 9 301 3 353 2 419
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 634 651 584 657 634
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 782 687 698 557 642 165 137 304 253 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 246 216 219 165 194 225 226 301 262 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 89 95
Omsättning 1 500 991 1 109 4 380 1 634 1 944 1 994 3 107 2 679 2 648
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 500 330 370 1 460 544 648 658 1 030 893 882
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 317 320 254 295 347 349 396 400 364
Rörelseresultat, EBITDA 95 -267 -84 186 482 -23 221 1 183 542 159
Nettoomsättningförändring 51,36% -10,64% -74,68% 168,38% -16,05% -1,52% -36,14% 15,38% 1,21% -%
Du Pont-modellen 0,00% -10,22% -6,12% 5,49% 14,47% -1,34% 1,60% 12,59% 14,14% 3,39%
Vinstmarginal 0,00% -36,63% -16,32% 3,90% 26,29% -4,12% 8,26% 37,88% 17,69% 3,10%
Bruttovinstmarginal 96,67% 98,49% 99,73% 29,45% 97,55% 70,22% 82,52% 92,98% 91,71% 69,10%
Rörelsekapital/omsättning 143,00% 208,27% 209,92% 55,23% 153,62% 110,91% 121,99% 79,49% 46,36% 26,11%
Soliditet 73,43% 67,59% 90,83% 89,86% 90,20% 40,28% 25,87% 28,61% 63,79% 78,82%
Kassalikviditet 78,82% 78,79% 1 009,72% 1 373,64% 1 019,15% 34,43% 17,49% 18,49% 271,17% 353,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...