Visa allt om Luleå Stormarknad AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 539 463 598 166 576 501 463 933 490 921 450 057 462 562 358 850 390 644 374 580
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 112 18 221 18 823 13 281 12 409 19 328 14 757 6 062 15 184 13 293
Resultat efter finansnetto 19 941 20 638 24 751 14 046 13 315 20 197 15 574 7 707 16 822 14 154
Årets resultat 16 214 16 440 19 860 10 375 9 991 14 958 11 458 5 656 12 366 10 051
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 402 79 056 57 806 64 438 64 410 60 802 54 628 49 448 46 706 44 767
Omsättningstillgångar 123 878 119 964 126 863 100 893 95 571 90 725 80 029 75 396 75 495 62 113
Tillgångar 211 280 199 020 184 669 165 331 159 980 151 527 134 657 124 844 122 201 106 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 944 168 731 152 782 134 206 126 830 116 839 104 881 93 250 92 594 80 227
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 487 7 490 7 039 6 815 6 127 5 323 5 012 5 295 6 234 7 801
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 849 22 800 24 848 24 310 27 023 29 365 24 764 26 299 23 373 18 851
Skulder och eget kapital 211 280 199 020 184 669 165 331 159 980 151 527 134 657 124 844 122 201 106 880
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 741 810 809 869 754 692 549 1 151 946 904
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 - 246 224
Löner till övriga anställda 25 133 24 978 25 831 25 395 25 209 25 526 26 352 24 083 22 685 18 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 817
Sociala kostnader 9 378 8 532 8 711 9 738 9 184 9 695 9 274 11 015 8 838 7 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 539 463 598 166 576 501 463 933 490 921 450 057 462 562 358 850 390 644 374 580
Nyckeltal
Antal anställda 67 66 72 74 75 76 79 76 66 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 052 9 063 8 007 6 269 6 546 5 922 5 855 4 722 5 919 5 509
Personalkostnader per anställd (tkr) 526 520 491 487 469 473 458 477 492 386
Rörelseresultat, EBITDA 17 470 19 536 20 620 15 212 14 039 21 089 16 954 8 830 17 845 26 730
Nettoomsättningförändring -9,81% 3,76% 24,26% -5,50% 9,08% -2,70% 28,90% -8,14% 4,29% -%
Du Pont-modellen 9,58% 10,46% 13,51% 8,71% 8,42% 13,42% 11,64% 6,23% 13,88% 13,33%
Vinstmarginal 3,75% 3,48% 4,33% 3,10% 2,75% 4,52% 3,39% 2,17% 4,34% 3,80%
Bruttovinstmarginal 11,01% 9,93% 10,33% 11,89% 11,00% 13,44% 12,09% 12,83% 13,22% 12,43%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 16,24% 17,70% 16,51% 13,96% 13,63% 11,95% 13,68% 13,34% 11,55%
Soliditet 86,59% 84,78% 82,73% 81,17% 79,28% 77,11% 77,89% 74,69% 75,77% 75,06%
Kassalikviditet 362,96% 212,34% 204,67% 89,23% 74,63% 81,27% 81,20% 86,92% 99,86% 78,05%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 538 762 596 000 576 501 463 134 490 106 449 206 461 470 358 679 390 634 374 569
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 552 16 971 18 823 14 050 12 743 19 576 14 358 6 263 15 548 13 650
Resultat efter finansnetto 20 372 19 375 24 751 14 815 13 650 20 445 15 172 7 899 17 181 14 507
Årets resultat 16 152 12 057 19 860 8 612 7 738 14 029 11 360 7 952 16 407 12 500
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 584 78 563 57 806 64 265 64 628 59 791 53 283 54 184 45 695 43 409
Omsättningstillgångar 123 463 118 590 126 863 100 545 94 347 90 247 79 494 69 460 75 175 61 748
Tillgångar 210 046 197 153 184 669 164 809 158 975 150 039 132 777 123 644 120 870 105 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 622 146 470 152 782 121 177 115 730 108 121 97 092 85 732 82 780 66 373
Obeskattade reserver 28 785 28 274 0 19 425 16 263 12 892 11 359 11 615 14 619 19 869
Avsättningar (tkr) 0 0 7 039 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 639 22 409 24 848 24 208 26 982 29 025 24 326 26 298 23 471 18 915
Skulder och eget kapital 210 046 197 153 184 669 164 809 158 975 150 039 132 777 123 644 120 870 105 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 741 810 809 869 754 692 549 1 151 946 904
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 - 246 224
Löner till övriga anställda 25 133 24 978 25 831 25 395 25 209 25 526 26 352 24 083 22 685 18 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 817
Sociala kostnader 9 378 8 532 7 981 9 452 10 171 9 695 9 274 11 015 8 838 7 182
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 1 000 2 000 0 0 0 3 000 5 000 0
Omsättning 538 762 596 000 576 501 463 134 490 106 449 206 461 470 358 679 390 634 374 569
Nyckeltal
Antal anställda 67 66 72 74 75 76 79 76 66 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 041 9 030 8 007 6 259 6 535 5 911 5 841 4 719 5 919 5 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 526 520 481 483 482 473 458 477 492 386
Rörelseresultat, EBITDA 17 449 17 837 20 186 15 547 13 939 20 903 16 121 8 684 17 862 15 665
Nettoomsättningförändring -9,60% 3,38% 24,48% -5,50% 9,10% -2,66% 28,66% -8,18% 4,29% -%
Du Pont-modellen 9,84% 9,91% 13,51% 9,21% 8,69% 13,72% 11,51% 6,45% 14,33% 13,88%
Vinstmarginal 3,84% 3,28% 4,33% 3,28% 2,82% 4,58% 3,31% 2,22% 4,43% 3,90%
Bruttovinstmarginal 10,89% 9,60% 10,33% 11,74% 10,86% 13,28% 11,88% 12,78% 13,22% 12,42%
Rörelsekapital/omsättning 19,09% 16,14% 17,70% 16,48% 13,74% 13,63% 11,95% 12,03% 13,24% 11,44%
Soliditet 87,16% 85,48% 82,73% 82,21% 80,34% 78,39% 79,28% 76,10% 77,20% 76,72%
Kassalikviditet 364,64% 209,91% 204,67% 88,17% 70,21% 80,58% 80,46% 64,35% 98,08% 75,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...