Visa allt om AnnKi Bryhn Jansson Insikt Analys Strategi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 718 632 945 1 546 1 920 1 735 2 332 2 066 1 938 1 009
Övrig omsättning 7 - - - - - - 1 989 135
Rörelseresultat (EBIT) -102 -304 -29 379 806 568 1 207 898 985 -25
Resultat efter finansnetto -63 -112 42 513 813 594 1 232 937 913 -162
Årets resultat 124 52 21 313 438 318 665 529 725 -162
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 207 249 290 151 181 215 255 1 294 4 043
Omsättningstillgångar 2 880 3 134 3 395 3 480 3 357 2 774 2 718 1 877 698 633
Tillgångar 3 046 3 341 3 644 3 769 3 508 2 955 2 933 2 132 1 992 4 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 376 2 352 2 400 2 479 2 266 1 928 1 709 1 144 1 250 525
Obeskattade reserver 548 780 960 950 850 650 500 200 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 149 136 118 3 923
Kortfristiga skulder 123 210 284 340 392 377 574 651 623 228
Skulder och eget kapital 3 046 3 341 3 644 3 769 3 508 2 955 2 933 2 132 1 992 4 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 396 0 0 396 396 396 396 493 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 0 396 396 0 0 0 0 54 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 204 266 266 264 264 265 260 363 108
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
Omsättning 725 632 945 1 546 1 920 1 735 2 332 2 067 2 927 1 144
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 718 632 945 1 546 1 920 1 735 2 332 2 066 969 336
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 606 685 668 666 711 684 669 465 152
Rörelseresultat, EBITDA -61 -263 12 420 836 602 1 247 943 1 030 170
Nettoomsättningförändring 13,61% -33,12% -38,87% -19,48% 10,66% -25,60% 12,88% 6,60% 92,07% -%
Du Pont-modellen -0,89% -3,26% 1,23% 13,66% 24,23% 20,88% 42,62% 44,32% 50,05% -0,53%
Vinstmarginal -3,76% -17,25% 4,76% 33,31% 44,27% 35,56% 53,60% 45,74% 51,44% -2,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 383,98% 462,66% 329,21% 203,10% 154,43% 138,16% 91,94% 59,34% 3,87% 40,14%
Soliditet 92,04% 88,61% 85,28% 84,35% 82,45% 81,46% 70,54% 60,41% 62,75% 11,23%
Kassalikviditet 2 341,46% 1 492,38% 1 195,42% 1 023,53% 856,38% 735,81% 473,52% 288,33% 112,04% 277,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...