Visa allt om Din Del Försäljning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 277 55 081 60 322 63 136 66 772 105 205 139 711 135 890 120 508 107 127
Övrig omsättning 34 2 79 168 166 1 173 14 21 - 37
Rörelseresultat (EBIT) 14 979 17 752 11 460 6 733 -32 057 -9 521 -29 760 -8 669 -1 371 -8 254
Resultat efter finansnetto 14 979 17 804 11 630 6 733 -32 353 -10 526 -30 303 -9 833 -1 960 -8 719
Årets resultat -18 77 -28 4 957 -23 975 -7 980 -22 582 -6 822 -1 355 -6 498
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 33 109 399 1 100 2 981 3 644 3 576 2 329 1 693
Omsättningstillgångar 29 297 35 754 32 631 28 546 38 509 30 669 56 118 25 724 20 296 21 657
Tillgångar 29 297 35 787 32 740 28 945 39 609 33 650 59 762 29 300 22 625 23 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 155 14 173 14 096 14 124 14 159 12 514 101 103 101 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 392 561
Avsättningar (tkr) 0 0 487 145 1 279 3 945 3 820 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 142 21 614 18 157 14 676 24 171 17 192 55 841 29 197 22 132 22 663
Skulder och eget kapital 29 297 35 787 32 740 28 945 39 609 33 650 59 762 29 300 22 625 23 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 7 905 19 717 25 245 26 682 45 309 55 198 75 391 64 932 50 495 50 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 360 7 729 10 360 10 015 16 159 27 912 29 191 27 321 22 839 23 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 311 55 083 60 401 63 304 66 938 106 378 139 725 135 911 120 508 107 164
Nyckeltal
Antal anställda 35 34 49 52 117 120 226 209 189 184
Nettoomsättning per anställd (tkr) 894 1 620 1 231 1 214 571 877 618 650 638 582
Personalkostnader per anställd (tkr) - 807 - - 525 693 463 441 388 -
Rörelseresultat, EBITDA 14 979 17 799 11 460 6 733 -30 930 -8 032 -28 151 -7 325 -372 -8 254
Nettoomsättningförändring -43,22% -8,69% -4,46% -5,45% -36,53% -24,70% 2,81% 12,76% 12,49% -%
Du Pont-modellen 51,13% 49,78% 35,54% 23,86% -80,89% -28,28% -49,79% -29,58% -6,00% -35,32%
Vinstmarginal 47,89% 32,34% 19,29% 10,94% -47,98% -9,05% -21,30% -6,38% -1,13% -7,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,26% 25,67% 23,99% 21,97% 21,47% 12,81% 0,20% -2,56% -1,52% -0,94%
Soliditet 48,32% 39,60% 43,05% 48,80% 35,75% 37,19% 0,17% 0,35% 1,69% 2,27%
Kassalikviditet 193,48% 165,42% 179,72% 194,51% 159,32% 178,39% 100,50% 88,10% 91,70% 95,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...