Visa allt om Samsons Bostäder Aktiebolag
Visa allt om Samsons Bostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 923 1 957 1 922 1 855 1 776 1 637 1 369 1 278 1 236 1 188
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 971 1 317 1 421 1 293 1 264 1 083 873 824 806 840
Resultat efter finansnetto 846 1 130 1 203 1 044 1 002 947 936 2 730 2 354 1 455
Årets resultat 660 0 354 590 5 126 620 2 292 2 505 1 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 869 9 323 9 453 9 583 9 713 9 843 9 972 14 302 11 432 11 562
Omsättningstillgångar 246 2 116 541 129 176 468 342 1 123 1 662 746
Tillgångar 12 115 11 439 9 994 9 712 9 889 10 310 10 314 15 426 13 094 12 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 205 1 545 1 895 1 741 1 151 1 146 1 640 8 115 8 323 6 819
Obeskattade reserver 0 0 930 780 689 800 850 702 464 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 376 9 199 5 753 6 107 6 815 7 169 7 523 6 174 3 925 3 925
Kortfristiga skulder 534 695 1 417 1 084 1 234 1 196 301 434 381 598
Skulder och eget kapital 12 115 11 439 9 994 9 712 9 889 10 310 10 314 15 426 13 094 12 308
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 350 200 0 0 620 2 292 7 303 1 000
Omsättning 1 923 1 957 1 922 1 855 1 776 1 637 1 369 1 278 1 236 1 188
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 923 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 101 1 447 1 551 1 423 1 394 1 213 1 003 954 936 970
Nettoomsättningförändring -1,74% 1,82% 3,61% 4,45% 8,49% 19,58% 7,12% 3,40% 4,04% -%
Du Pont-modellen 8,01% 11,53% 14,23% 13,33% 12,78% 10,51% 10,67% 20,25% 19,50% 13,63%
Vinstmarginal 50,49% 67,40% 73,99% 69,81% 71,17% 66,22% 80,42% 244,37% 206,55% 141,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,98% 72,61% -45,58% -51,48% -59,57% -44,47% 2,99% 53,91% 103,64% 12,46%
Soliditet 18,20% 13,51% 26,22% 23,85% 16,77% 16,83% 21,97% 55,88% 66,11% 61,05%
Kassalikviditet 46,07% 304,46% 38,18% 11,90% 14,26% 39,13% 113,62% 258,76% 436,22% 124,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...