Visa allt om Brand Strategy Frans Melin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 504 1 049 1 610 1 031 1 913 1 053 1 119 896 1 237 1 520
Övrig omsättning 7 11 10 15 12 21 20 13 15 15
Rörelseresultat (EBIT) -361 -95 190 174 949 346 91 71 443 896
Resultat efter finansnetto -360 1 491 340 338 1 116 1 474 257 169 529 917
Årets resultat 0 897 293 364 778 806 137 120 369 697
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 925 1 845 5 853 5 470 5 471 1 316 3 984 3 830 1 341 1 351
Omsättningstillgångar 5 820 6 532 2 078 1 864 2 099 5 597 1 514 1 689 4 195 3 852
Tillgångar 7 745 8 377 7 931 7 333 7 570 6 913 5 497 5 519 5 536 5 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 491 6 708 6 051 5 909 5 688 5 039 4 360 4 343 4 315 4 034
Obeskattade reserver 1 160 1 523 1 192 1 237 1 400 1 349 976 912 920 914
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 94 147 688 187 482 526 162 264 301 253
Skulder och eget kapital 7 745 8 377 7 931 7 333 7 570 6 913 5 497 5 519 5 536 5 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 247 358 322 304 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 411 415 459 370 351 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 264 278 251 244 212 247 239 225 166
Utdelning till aktieägare 215 217 240 151 143 128 127 120 92 89
Omsättning 511 1 060 1 620 1 046 1 925 1 074 1 139 909 1 252 1 535
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 252 525 805 - 1 913 1 053 1 119 896 1 237 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 348 382 - 601 473 612 567 545 300
Rörelseresultat, EBITDA -361 -95 191 175 951 350 96 81 460 914
Nettoomsättningförändring -51,95% -34,84% 56,16% -46,11% 81,67% -5,90% 24,89% -27,57% -18,62% -%
Du Pont-modellen -4,64% 17,81% 4,29% 4,62% 14,74% 21,34% 4,69% 3,06% 9,56% 17,65%
Vinstmarginal -71,23% 142,23% 21,12% 32,88% 58,34% 140,08% 23,06% 18,86% 42,76% 60,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 136,11% 608,67% 86,34% 162,66% 84,53% 481,58% 120,82% 159,04% 314,79% 236,78%
Soliditet 95,49% 94,26% 88,02% 93,01% 88,77% 87,27% 92,40% 90,59% 89,91% 90,20%
Kassalikviditet 6 191,49% 4 443,54% 302,03% 996,79% 435,48% 1 064,07% 934,57% 639,77% 1 393,69% 1 522,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...