Visa allt om Jan Gustavssons Bilverkstad AB
Visa allt om Jan Gustavssons Bilverkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 653 1 622 1 704 1 596 1 879 1 830 1 735 1 915 1 588 1 851
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 139 71 -17 89 9 30 1 -8 84
Resultat efter finansnetto -3 136 69 -17 89 8 30 1 -8 82
Årets resultat -8 101 50 -17 62 2 19 -2 -9 56
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 26 35 0 3 9 24 43 61 46
Omsättningstillgångar 361 401 407 377 481 380 367 332 314 370
Tillgångar 378 428 442 377 484 389 391 374 374 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 222 161 111 229 166 164 145 147 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 31 54 0 34 12 19 18 19 22
Kortfristiga skulder 234 174 226 266 221 210 208 210 209 198
Skulder och eget kapital 378 428 442 377 484 389 391 374 374 417
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 428 359 461 364 415
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 286 270 346 350 444 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 101 99 124 123 154 150 122 162 126 133
Utdelning till aktieägare 0 80 40 0 100 0 0 0 0 40
Omsättning 1 653 1 622 1 704 1 596 1 879 1 830 1 735 1 915 1 588 1 851
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 827 811 852 798 940 915 868 958 794 926
Personalkostnader per anställd (tkr) 200 194 245 244 310 301 247 322 251 282
Rörelseresultat, EBITDA 14 148 80 -14 95 25 48 19 8 103
Nettoomsättningförändring 1,91% -4,81% 6,77% -15,06% 2,68% 5,48% -9,40% 20,59% -14,21% -%
Du Pont-modellen 1,32% 32,48% 16,06% -4,51% 18,39% 2,31% 7,67% 0,27% -2,14% 20,14%
Vinstmarginal 0,30% 8,57% 4,17% -1,07% 4,74% 0,49% 1,73% 0,05% -0,50% 4,54%
Bruttovinstmarginal 49,79% 55,98% 56,63% 52,51% 58,44% 54,26% 52,39% 53,37% 55,48% 55,32%
Rörelsekapital/omsättning 7,68% 14,00% 10,62% 6,95% 13,84% 9,29% 9,16% 6,37% 6,61% 9,29%
Soliditet 35,71% 51,87% 36,43% 29,44% 47,31% 42,67% 41,94% 38,77% 39,30% 47,00%
Kassalikviditet 32,05% 40,80% 30,97% 27,44% 57,01% 51,90% 77,40% 51,43% 43,54% 64,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...