Visa allt om Jan Gustavssons Bilverkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 622 1 704 1 596 1 879 1 830 1 735 1 915 1 588 1 851 1 768
Övrig omsättning - - - - - - - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) 139 71 -17 89 9 30 1 -8 84 11
Resultat efter finansnetto 136 69 -17 89 8 30 1 -8 82 7
Årets resultat 101 50 -17 62 2 19 -2 -9 56 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 35 0 3 9 24 43 61 46 60
Omsättningstillgångar 401 407 377 481 380 367 332 314 370 318
Tillgångar 428 442 377 484 389 391 374 374 417 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 222 161 111 229 166 164 145 147 196 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 54 0 34 12 19 18 19 22 96
Kortfristiga skulder 174 226 266 221 210 208 210 209 198 142
Skulder och eget kapital 428 442 377 484 389 391 374 374 417 378
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 428 359 461 364 415 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 270 346 350 444 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 99 124 123 154 150 122 162 126 133 111
Utdelning till aktieägare 80 40 0 100 0 0 0 0 40 0
Omsättning 1 622 1 704 1 596 1 879 1 830 1 735 1 915 1 588 1 851 1 789
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 811 852 798 940 915 868 958 794 926 884
Personalkostnader per anställd (tkr) 194 245 244 310 301 247 322 251 282 251
Rörelseresultat, EBITDA 148 80 -14 95 25 48 19 8 103 38
Nettoomsättningförändring -4,81% 6,77% -15,06% 2,68% 5,48% -9,40% 20,59% -14,21% 4,69% -%
Du Pont-modellen 32,48% 16,06% -4,51% 18,39% 2,31% 7,67% 0,27% -2,14% 20,14% 2,91%
Vinstmarginal 8,57% 4,17% -1,07% 4,74% 0,49% 1,73% 0,05% -0,50% 4,54% 0,62%
Bruttovinstmarginal 55,98% 56,63% 52,51% 58,44% 54,26% 52,39% 53,37% 55,48% 55,32% 54,02%
Rörelsekapital/omsättning 14,00% 10,62% 6,95% 13,84% 9,29% 9,16% 6,37% 6,61% 9,29% 9,95%
Soliditet 51,87% 36,43% 29,44% 47,31% 42,67% 41,94% 38,77% 39,30% 47,00% 37,04%
Kassalikviditet 40,80% 30,97% 27,44% 57,01% 51,90% 77,40% 51,43% 43,54% 64,14% 80,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...