Visa allt om Lageby & Cakste Card Consulting AB
Visa allt om Lageby & Cakste Card Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 7 0 0 0 0 0 31 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 7 -6 -17 -32 -53 -66 -114 -113
Resultat efter finansnetto 3 -11 11 -5 -45 -9 -1 -62 -64 -7
Årets resultat 3 -11 11 -5 -45 -9 -1 -62 -64 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 9 20
Omsättningstillgångar 4 83 96 84 90 139 138 107 147 220
Tillgångar 4 83 96 84 90 139 138 110 155 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 0 11 0 5 50 59 60 122 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 83 85 84 85 89 79 50 33 55
Skulder och eget kapital 4 83 96 84 90 139 138 110 155 241
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 7 0 0 0 0 0 31 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 7 - - - - - 31 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 18 20 67 17
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 7 -6 -17 -32 -50 -60 -102 -101
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 11,46% -% -% -% -% -% -41,29% -%
Vinstmarginal -% -% 157,14% -% -% -% -% -% -206,45% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 157,14% -% -% -% -% -% 367,74% -%
Soliditet 75,00% 0,00% 11,46% 0,00% 5,56% 35,97% 42,75% 54,55% 78,71% 77,18%
Kassalikviditet -% 100,00% 112,94% 100,00% 105,88% 156,18% 174,68% 214,00% 445,45% 400,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...