Visa allt om LGC Standards AB
Visa allt om LGC Standards AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 0 20 103 33 852 34 064 33 633 31 915 30 360 27 427 26 376 24 340
Övrig omsättning - 54 80 57 - - - - 124 -
Rörelseresultat (EBIT) -514 -2 616 803 1 984 767 729 111 919 1 716 684
Resultat efter finansnetto -485 -2 450 820 2 044 814 756 181 1 169 1 874 734
Årets resultat -485 -2 450 630 1 496 692 655 241 819 1 341 557
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 93 152 201 302 54 217 1 929 592
Omsättningstillgångar 909 2 526 9 524 10 553 8 853 7 480 7 497 6 926 5 546 6 258
Tillgångar 909 2 535 9 618 10 705 9 054 7 782 7 551 7 143 7 475 6 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 605 2 531 3 396 2 593 2 556 2 141 2 720 3 241 2 457
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 145 278 446 426 427
Avsättningar (tkr) 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 607 1 136 7 088 7 309 6 461 5 081 5 132 3 977 3 807 3 966
Skulder och eget kapital 909 2 535 9 618 10 705 9 054 7 782 7 551 7 143 7 475 6 850
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD - - - - - 571 630 379 507 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 145 4 924 6 056 5 758 5 584 4 442 4 993 4 038 3 777 3 040
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 74 1 806 2 527 2 239 2 117 1 926 2 007 1 748 1 473 1 454
Utdelning till aktieägare 0 0 630 3 693 655 240 820 1 341 557
Omsättning 0 20 157 33 932 34 121 33 633 31 915 30 360 27 427 26 500 24 340
Nyckeltal
Antal anställda 1 16 17 16 15 14 15 13 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 256 1 991 2 129 2 242 2 280 2 024 2 110 2 398 2 213
Personalkostnader per anställd (tkr) 154 432 535 537 530 536 543 482 540 495
Rörelseresultat, EBITDA -505 -2 596 905 2 093 857 773 316 1 121 1 920 920
Nettoomsättningförändring -100,00% -40,62% -0,62% 1,28% 5,38% 5,12% 10,69% 3,98% 8,36% -%
Du Pont-modellen -% -96,41% 8,56% 19,09% 9,03% 9,79% 2,41% 16,39% 25,12% 10,72%
Vinstmarginal -% -12,16% 2,43% 6,00% 2,43% 2,39% 0,60% 4,27% 7,12% 3,02%
Bruttovinstmarginal -% 34,00% 38,61% 41,78% 37,96% 40,76% 40,24% 39,60% 40,29% 37,35%
Rörelsekapital/omsättning -% 6,91% 7,20% 9,52% 7,11% 7,52% 7,79% 10,75% 6,59% 9,42%
Soliditet 33,22% 23,87% 26,32% 31,72% 28,64% 34,22% 31,07% 42,57% 47,46% 40,36%
Kassalikviditet 149,75% 222,36% 127,68% 138,84% 134,14% 146,05% 135,13% 161,08% 130,92% 144,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...