Visa allt om Karnafuli Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 274 2 417 2 334 2 241 2 161
Övrig omsättning - - - - - - - - 107 -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -23 -25 -60 -108 -127 333 603 313 6
Resultat efter finansnetto -4 74 -76 -61 -164 -314 285 374 410 13
Årets resultat -4 74 -76 -76 -164 -369 206 201 319 13
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 280 275 191 262 234 646 1 252 682 535 302
Omsättningstillgångar 18 28 29 20 107 41 109 306 204 247
Tillgångar 298 303 220 282 340 688 1 361 988 739 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 202 128 204 280 444 813 607 406 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 101 101 92 79 60 244 548 381 333 462
Skulder och eget kapital 298 303 220 282 340 688 1 361 988 739 548
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 233 335 300 494 526
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 574 916 708 920 761
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 252 426 337 387 494
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 1 274 2 417 2 334 2 348 2 161
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 425 483 467 448 432
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 353 363 275 326 362
Rörelseresultat, EBITDA -9 -9 -11 -44 -91 -106 340 613 324 17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -47,29% 3,56% 4,15% 3,70% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -37,94% 24,47% 61,03% 56,02% 2,37%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -20,49% 13,78% 25,84% 18,47% 0,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 99,37% 98,51% 99,40% 99,38% 99,58%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -15,93% -18,16% -3,21% -5,76% -9,95%
Soliditet 66,44% 66,67% 58,18% 72,34% 82,35% 64,53% 59,74% 61,44% 54,94% 15,88%
Kassalikviditet 17,82% 27,72% 31,52% 25,32% 178,33% 16,80% 19,89% 80,31% 61,26% 53,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...