Visa allt om Karnafuli Aktiebolag
Visa allt om Karnafuli Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 274 2 417 2 334 2 241
Övrig omsättning - - - - - - - - - 107
Rörelseresultat (EBIT) -9 -9 -23 -25 -60 -108 -127 333 603 313
Resultat efter finansnetto 38 -4 74 -76 -61 -164 -314 285 374 410
Årets resultat 38 -4 74 -76 -76 -164 -369 206 201 319
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 288 280 275 191 262 234 646 1 252 682 535
Omsättningstillgångar 48 18 28 29 20 107 41 109 306 204
Tillgångar 336 298 303 220 282 340 688 1 361 988 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 198 202 128 204 280 444 813 607 406
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 101 101 101 92 79 60 244 548 381 333
Skulder och eget kapital 336 298 303 220 282 340 688 1 361 988 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 233 335 300 494
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 574 916 708 920
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 252 426 337 387
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 274 2 417 2 334 2 348
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 425 483 467 448
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 353 363 275 326
Rörelseresultat, EBITDA -9 -9 -9 -11 -44 -91 -106 340 613 324
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -47,29% 3,56% 4,15% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -37,94% 24,47% 61,03% 56,02%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -20,49% 13,78% 25,84% 18,47%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 99,37% 98,51% 99,40% 99,38%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -15,93% -18,16% -3,21% -5,76%
Soliditet 70,24% 66,44% 66,67% 58,18% 72,34% 82,35% 64,53% 59,74% 61,44% 54,94%
Kassalikviditet 47,52% 17,82% 27,72% 31,52% 25,32% 178,33% 16,80% 19,89% 80,31% 61,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...