Visa allt om Mc Govern Consulting AB
Visa allt om Mc Govern Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 165 4 808 4 477 4 215 7 339 8 469 8 744 8 069
Övrig omsättning 53 - 414 - - - 860 100 2 8
Rörelseresultat (EBIT) 42 -19 31 463 329 185 862 82 -164 -429
Resultat efter finansnetto 49 1 56 443 295 155 844 40 -186 -443
Årets resultat 38 0 176 242 215 114 537 40 -186 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 637 1 679 1 658 1 057 1 367 1 377 1 384 730 930 1 141
Omsättningstillgångar 119 78 231 1 826 1 281 1 660 1 499 2 159 2 101 2 144
Tillgångar 1 756 1 757 1 889 2 883 2 649 3 038 2 884 2 889 3 031 3 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 482 1 444 1 445 1 509 1 267 1 722 1 728 1 281 1 241 1 447
Obeskattade reserver 112 112 112 283 171 171 171 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 162 201 333 1 092 1 211 1 145 985 1 608 1 790 1 838
Skulder och eget kapital 1 756 1 757 1 889 2 883 2 649 3 038 2 884 2 889 3 031 3 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 400 412 312 312 307 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 201 1 838 1 325 1 322 2 907 3 113 3 089 2 966
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 58 480 499 467 931 1 109 1 249 1 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 240 0 670 120 90 0 20
Omsättning 53 0 579 4 808 4 477 4 215 8 199 8 569 8 746 8 077
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 6 6 6 6 25 17 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 28 801 746 703 294 498 583 538
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 44 384 374 346 146 243 310 293
Rörelseresultat, EBITDA 42 -19 32 471 341 199 891 362 102 -245
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -96,57% 7,39% 6,22% -42,57% -13,34% -3,15% 8,37% -%
Du Pont-modellen -% -% 3,12% 16,20% 12,65% 6,09% 30,03% 3,01% -5,18% -12,66%
Vinstmarginal -% -% 35,76% 9,71% 7,48% 4,39% 11,80% 1,03% -1,80% -5,16%
Bruttovinstmarginal -% -% 41,82% 76,60% 76,93% 76,47% 70,40% 71,78% 73,34% 72,72%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -61,82% 15,27% 1,56% 12,22% 7,00% 6,51% 3,56% 3,79%
Soliditet 89,37% 87,16% 81,12% 59,58% 52,59% 60,83% 64,29% 44,34% 40,94% 44,05%
Kassalikviditet 73,46% 38,81% 69,37% 161,54% 98,84% 136,33% 141,93% 123,38% 106,82% 104,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...