Visa allt om Forminvest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 233 666 590 3 416 7 579 4 885 1 945 1 267 9 646 5 483
Övrig omsättning 78 3 645 19 2 185 54 - 24 12 136 229
Rörelseresultat (EBIT) -395 2 836 -92 2 728 838 494 292 422 1 701 -341
Resultat efter finansnetto -451 2 920 -44 2 810 812 459 147 441 1 599 -417
Årets resultat -132 1 635 -62 1 542 435 268 161 221 1 599 -417
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 315 2 613 4 050 4 742 3 094 3 628 3 748 3 865 3 210 3 600
Omsättningstillgångar 1 449 5 186 1 557 1 461 2 417 1 976 778 1 198 2 482 2 286
Tillgångar 6 764 7 799 5 606 6 203 5 511 5 604 4 526 5 063 5 692 5 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 727 4 109 2 474 3 037 1 994 2 460 2 192 2 031 1 810 211
Obeskattade reserver 1 603 1 922 1 148 1 138 429 219 129 220 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 806 996 1 324 1 157 1 818 1 797 1 238 1 387 1 641 1 749
Kortfristiga skulder 629 771 660 872 1 270 1 129 967 1 425 2 241 3 927
Skulder och eget kapital 6 764 7 799 5 606 6 203 5 511 5 604 4 526 5 063 5 692 5 886
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 300 220 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 40 140 392 1 188 911 0 0 1 957 1 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 13 44 125 476 362 0 19 703 512
Utdelning till aktieägare 1 000 250 0 0 500 150 0 0 0 0
Omsättning 311 4 311 609 5 601 7 633 4 885 1 969 1 279 9 782 5 712
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 3 3 3 0 0 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 233 666 590 1 139 2 526 1 628 - - 1 378 783
Personalkostnader per anställd (tkr) 47 74 192 191 668 537 - - 377 338
Rörelseresultat, EBITDA -361 2 926 9 2 829 1 326 1 083 1 078 684 2 173 61
Nettoomsättningförändring -65,02% 12,88% -82,73% -54,93% 55,15% 151,16% 53,51% -86,87% 75,93% -%
Du Pont-modellen -5,31% 39,53% 0,68% 45,49% 15,57% 8,98% 4,66% 9,48% 29,90% -5,78%
Vinstmarginal -154,08% 462,91% 6,44% 82,61% 11,32% 10,30% 10,85% 37,88% 17,64% -6,20%
Bruttovinstmarginal 75,54% 100,00% 100,00% 67,74% 61,37% 76,34% 99,43% 98,97% 77,88% 63,29%
Rörelsekapital/omsättning 351,93% 662,91% 152,03% 17,24% 15,13% 17,34% -9,72% -17,92% 2,50% -29,93%
Soliditet 73,59% 71,91% 59,22% 62,48% 41,92% 46,78% 50,48% 43,24% 31,80% 3,58%
Kassalikviditet 230,37% 672,63% 235,91% 167,55% 147,64% 130,65% 80,46% 84,07% 108,97% 34,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...