Visa allt om Fanthyttans Åkeri AB
Visa allt om Fanthyttans Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 18 002 16 806 16 575 12 939 16 585 3 377 3 455 4 244 2 957 2 683
Övrig omsättning 376 312 38 354 370 5 152 93 59 15
Rörelseresultat (EBIT) 803 916 527 719 828 207 27 291 -4 -5
Resultat efter finansnetto 550 568 128 258 190 167 -34 228 -30 -23
Årets resultat 109 112 96 5 11 54 1 39 4 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 527 7 185 8 448 8 334 8 106 871 1 126 1 362 1 319 590
Omsättningstillgångar 2 221 2 245 1 770 1 700 2 117 939 693 921 647 660
Tillgångar 10 748 9 430 10 218 10 034 10 223 1 810 1 819 2 282 1 967 1 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 720 608 512 507 506 452 452 413 410
Obeskattade reserver 1 600 1 200 790 790 550 400 315 355 185 226
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 043 3 386 4 731 5 313 6 053 372 536 700 703 44
Kortfristiga skulder 4 376 4 125 4 090 3 419 3 114 532 516 776 666 570
Skulder och eget kapital 10 748 9 430 10 218 10 034 10 223 1 810 1 819 2 282 1 967 1 250
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 250 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 227 5 740 5 596 4 620 5 130 289 490 802 534 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 954 1 694 1 705 1 417 1 546 99 306 423 345 309
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 10 0 0 0 0
Omsättning 18 378 17 118 16 613 13 293 16 955 3 382 3 607 4 337 3 016 2 698
Nyckeltal
Antal anställda 19 18 18 15 12 1 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 947 934 921 863 1 382 3 377 1 152 1 061 986 894
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 420 411 407 563 411 357 390 398 359
Rörelseresultat, EBITDA 2 693 2 561 2 083 2 102 2 200 420 248 533 160 146
Nettoomsättningförändring 7,12% 1,39% 28,10% -21,98% 391,12% -2,26% -18,59% 43,52% 10,21% -%
Du Pont-modellen 7,47% 9,71% 5,16% 7,17% 8,12% 11,44% 1,59% 12,84% -0,20% -0,40%
Vinstmarginal 4,46% 5,45% 3,18% 5,56% 5,00% 6,13% 0,84% 6,90% -0,14% -0,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,97% -11,19% -14,00% -13,29% -6,01% 12,05% 5,12% 3,42% -0,64% 3,35%
Soliditet 18,39% 17,56% 11,98% 10,91% 8,92% 44,24% 37,32% 31,01% 27,77% 45,82%
Kassalikviditet 50,11% 53,79% 42,27% 49,11% 66,70% 170,68% 130,62% 110,82% 86,64% 102,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...