Visa allt om Process & Maskin Teknik i Sollentuna Aktiebolag
Visa allt om Process & Maskin Teknik i Sollentuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 010 930 2 586 4 073 1 693 1 097 1 221 2 417 2 114 2 043
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 87 323 603 435 206 97 480 258 237
Resultat efter finansnetto 43 89 327 611 438 207 141 481 259 237
Årets resultat 72 168 228 368 238 110 178 275 152 137
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 709 722 735 544 4 9 15 12 22
Omsättningstillgångar 726 669 977 1 502 1 001 809 803 1 497 1 310 1 170
Tillgångar 1 269 1 378 1 700 2 237 1 545 813 811 1 512 1 322 1 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 793 721 734 656 439 344 361 650 624 548
Obeskattade reserver 391 445 576 546 440 328 274 379 284 241
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 93 185 279 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 212 298 850 389 141 177 484 413 404
Skulder och eget kapital 1 269 1 378 1 700 2 237 1 545 813 811 1 512 1 322 1 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 419 553 1 057 1 010 894
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 448 418 529 624 616 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 185 174 228 332 286 220 284 475 471 445
Utdelning till aktieägare 200 0 180 150 150 143 127 467 250 75
Omsättning 1 010 930 2 586 4 073 1 693 1 097 1 221 2 417 2 114 2 043
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 010 930 1 293 2 037 847 1 097 611 1 209 1 057 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) 668 620 397 514 461 646 424 783 754 682
Rörelseresultat, EBITDA 44 100 336 608 437 211 104 487 269 250
Nettoomsättningförändring 8,60% -64,04% -36,51% 140,58% 54,33% -10,16% -49,48% 14,33% 3,48% -%
Du Pont-modellen 3,47% 6,46% 19,29% 27,36% 28,35% 25,46% 17,39% 31,88% 19,59% 19,87%
Vinstmarginal 4,36% 9,57% 12,68% 15,03% 25,87% 18,87% 11,55% 19,94% 12,25% 11,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 52,13% 48,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,56% 49,14% 26,26% 16,01% 36,15% 60,89% 51,27% 41,91% 42,43% 37,49%
Soliditet 86,52% 77,51% 69,60% 47,31% 49,40% 72,05% 69,41% 61,04% 62,67% 60,48%
Kassalikviditet 864,29% 315,57% 327,85% 176,71% 257,33% 573,76% 453,67% 309,30% 317,19% 289,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...