Visa allt om Process & Maskin Teknik i Sollentuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 930 2 586 4 073 1 693 1 097 1 221 2 417 2 114 2 043 2 242
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 87 323 603 435 206 97 480 258 237 96
Resultat efter finansnetto 89 327 611 438 207 141 481 259 237 95
Årets resultat 168 228 368 238 110 178 275 152 137 67
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 709 722 735 544 4 9 15 12 22 26
Omsättningstillgångar 669 977 1 502 1 001 809 803 1 497 1 310 1 170 1 389
Tillgångar 1 378 1 700 2 237 1 545 813 811 1 512 1 322 1 193 1 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 721 734 656 439 344 361 650 624 548 605
Obeskattade reserver 445 576 546 440 328 274 379 284 241 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 93 185 279 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 298 850 389 141 177 484 413 404 612
Skulder och eget kapital 1 378 1 700 2 237 1 545 813 811 1 512 1 322 1 193 1 415
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 419 553 1 057 1 010 894 1 045
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 418 529 624 616 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 174 228 332 286 220 284 475 471 445 546
Utdelning till aktieägare 0 180 150 150 143 127 467 250 75 194
Omsättning 930 2 586 4 073 1 693 1 097 1 221 2 417 2 114 2 043 2 242
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 930 1 293 2 037 847 1 097 611 1 209 1 057 1 022 1 121
Personalkostnader per anställd (tkr) 620 397 514 461 646 424 783 754 682 817
Rörelseresultat, EBITDA 100 336 608 437 211 104 487 269 250 111
Nettoomsättningförändring -64,04% -36,51% 140,58% 54,33% -10,16% -49,48% 14,33% 3,48% -8,88% -%
Du Pont-modellen 6,46% 19,29% 27,36% 28,35% 25,46% 17,39% 31,88% 19,59% 19,87% 6,78%
Vinstmarginal 9,57% 12,68% 15,03% 25,87% 18,87% 11,55% 19,94% 12,25% 11,60% 4,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 52,13% 48,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,14% 26,26% 16,01% 36,15% 60,89% 51,27% 41,91% 42,43% 37,49% 34,66%
Soliditet 77,51% 69,60% 47,31% 49,40% 72,05% 69,41% 61,04% 62,67% 60,48% 52,83%
Kassalikviditet 315,57% 327,85% 176,71% 257,33% 573,76% 453,67% 309,30% 317,19% 289,60% 226,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...