Visa allt om Kolboforsen Konsult AB
Visa allt om Kolboforsen Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 395 612 1 632 1 874 1 065 998 3 659 1 672 2 339 2 127
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 60 510 31 -17 208 171 272 -3 116
Resultat efter finansnetto 146 75 511 43 -1 245 85 282 11 131
Årets resultat 77 56 297 29 -1 227 38 151 8 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 365 81 5 14 23 32 24 14 11 0
Omsättningstillgångar 567 850 1 091 298 489 821 772 592 1 118 955
Tillgångar 933 931 1 096 312 512 853 796 606 1 129 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 622 567 270 241 392 465 427 276 267
Obeskattade reserver 178 136 136 8 0 0 71 71 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 172 393 35 271 461 260 108 853 688
Skulder och eget kapital 933 931 1 096 312 512 853 796 606 1 129 955
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 155 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 53 120 269 322 279 303 44 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 13 71 68 52 72 30 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 300 0 0 0
Omsättning 395 612 1 632 1 874 1 065 998 3 659 1 672 2 339 2 127
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 395 612 1 632 1 874 1 065 998 3 659 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 75 136 341 399 337 377 234 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 182 65 519 40 -8 214 174 275 -3 116
Nettoomsättningförändring -35,46% -62,50% -12,91% 75,96% 6,71% -% 118,84% -28,52% 9,97% -%
Du Pont-modellen 17,79% 7,95% 46,72% 14,42% 0,00% 31,07% 21,61% 46,70% 0,97% 13,61%
Vinstmarginal 42,03% 12,09% 31,37% 2,40% 0,00% 26,55% 4,70% 16,93% 0,47% 6,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,75% 27,63% 1,03% 6,02%
Rörelsekapital/omsättning 129,62% 110,78% 42,77% 14,03% 20,47% 36,07% 13,99% 28,95% 11,33% 12,55%
Soliditet 89,80% 78,20% 61,41% 88,43% 47,07% 45,96% 64,99% 78,90% 24,45% 27,96%
Kassalikviditet 1 030,91% 494,19% 277,61% 851,43% 180,44% 178,09% 155,38% 290,74% 82,06% 111,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...