Visa allt om Runow Media AB
Visa allt om Runow Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 602 1 572 1 960 2 193 1 393 1 230 1 483 1 242 1 630 925
Övrig omsättning 107 56 57 54 55 48 25 45 32 25
Rörelseresultat (EBIT) 200 294 452 327 234 130 158 292 162 61
Resultat efter finansnetto 200 397 389 331 236 141 112 292 62 62
Årets resultat 155 420 184 182 160 176 20 152 16 44
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 568 574 458 308 205 190 207 45 70 142
Omsättningstillgångar 681 645 709 735 583 503 713 719 400 175
Tillgångar 1 248 1 219 1 167 1 043 787 693 921 764 469 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 679 824 560 526 444 384 259 298 186 201
Obeskattade reserver 115 115 238 124 40 25 126 76 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 455 280 369 393 303 284 537 390 283 117
Skulder och eget kapital 1 248 1 219 1 167 1 043 787 693 921 764 469 318
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 350 380 509 342 276 460 368 375 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 561 62 111 130 60 66 51 72 89 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 157 135 163 184 138 127 192 174 169 146
Utdelning till aktieägare 200 300 156 150 100 100 50 60 40 30
Omsättning 1 709 1 628 2 017 2 247 1 448 1 278 1 508 1 287 1 662 950
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 801 1 572 980 1 097 697 615 742 621 815 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 602 334 431 285 257 364 324 330 266
Rörelseresultat, EBITDA 262 356 566 400 279 192 247 311 190 77
Nettoomsättningförändring 1,91% -19,80% -10,62% 57,43% 13,25% -17,06% 19,40% -23,80% 76,22% -%
Du Pont-modellen 16,11% 32,65% 38,82% 31,83% 30,24% 20,49% 19,33% 39,01% 34,54% 19,18%
Vinstmarginal 12,55% 25,32% 23,11% 15,14% 17,09% 11,54% 12,00% 23,99% 9,94% 6,59%
Bruttovinstmarginal 79,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,11% 23,22% 17,35% 15,60% 20,10% 17,80% 11,87% 26,49% 7,18% 6,27%
Soliditet 61,59% 74,95% 63,02% 59,19% 60,16% 58,07% 37,97% 46,17% 39,66% 63,21%
Kassalikviditet 149,67% 230,36% 192,14% 187,02% 192,41% 177,11% 132,77% 184,36% 141,34% 149,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...