Visa allt om S-tec AB
Visa allt om S-tec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08 * 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 151 831 852 - - 998 920 1 089 1 438 1 294
Övrig omsättning - - 96 - - 131 37 - 5 3
Rörelseresultat (EBIT) -176 116 -32 - - 0 -10 -86 -25 -96
Resultat efter finansnetto -176 116 -32 - - 0 -10 -85 -26 -96
Årets resultat -176 91 -32 - - 0 -10 -85 -26 -96
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08 * 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 64 91 - - 43 33 41 65 70
Omsättningstillgångar 46 201 47 - - 176 160 250 397 463
Tillgångar 46 265 138 - - 218 192 290 462 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 211 155 - - 53 52 53 137 163
Obeskattade reserver 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 -23 - - 97 92 95 45 53
Kortfristiga skulder 11 46 6 - - 69 48 143 279 317
Skulder och eget kapital 46 265 138 - - 218 192 290 462 533
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 27 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 142 - - 222 127 48 107 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 50 - - 70 40 15 16 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Omsättning 151 831 948 - - 1 129 957 1 089 1 443 1 297
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 - - 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 852 - - 499 920 1 089 1 438 1 294
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 223 - - 170 166 63 154 131
Rörelseresultat, EBITDA -176 143 -17 - - 12 11 -61 6 -63
Nettoomsättningförändring -81,83% -2,46% -% -% -% 8,48% -15,52% -24,27% 11,13% -%
Du Pont-modellen -382,61% 43,77% -23,19% -% -% 0,00% -5,21% -28,97% -5,41% -18,01%
Vinstmarginal -116,56% 13,96% -3,76% -% -% 0,00% -1,09% -7,71% -1,74% -7,42%
Bruttovinstmarginal 97,35% 72,56% 65,26% -% -% 43,39% 30,76% 18,73% 27,05% 31,30%
Rörelsekapital/omsättning 23,18% 18,65% 4,81% -% -% 10,72% 12,17% 9,83% 8,21% 11,28%
Soliditet 76,09% 79,62% 112,32% -% -% 24,31% 27,08% 18,28% 29,65% 30,58%
Kassalikviditet 418,18% 430,43% 733,33% -% -% 255,07% 333,33% 174,83% 142,29% 142,90%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-08: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-08: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...