Visa allt om S-tec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08 * 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 831 852 - - 998 920 1 089 1 438 1 294 1 589
Övrig omsättning - 96 - - 131 37 - 5 3 42
Rörelseresultat (EBIT) 116 -32 - - 0 -10 -86 -25 -96 -41
Resultat efter finansnetto 116 -32 - - 0 -10 -85 -26 -96 -40
Årets resultat 91 -32 - - 0 -10 -85 -26 -96 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08 * 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 91 - - 43 33 41 65 70 102
Omsättningstillgångar 201 47 - - 176 160 250 397 463 473
Tillgångar 265 138 - - 218 192 290 462 533 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 155 - - 53 52 53 137 163 259
Obeskattade reserver 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 -23 - - 97 92 95 45 53 48
Kortfristiga skulder 46 6 - - 69 48 143 279 317 268
Skulder och eget kapital 265 138 - - 218 192 290 462 533 576
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 27 0 177
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 142 - - 222 127 48 107 118 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 50 - - 70 40 15 16 8 89
Utdelning till aktieägare 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 831 948 - - 1 129 957 1 089 1 443 1 297 1 631
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 - - 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 852 - - 499 920 1 089 1 438 1 294 795
Personalkostnader per anställd (tkr) - 223 - - 170 166 63 154 131 219
Rörelseresultat, EBITDA 143 -17 - - 12 11 -61 6 -63 -7
Nettoomsättningförändring -2,46% -% -% -% 8,48% -15,52% -24,27% 11,13% -18,57% -%
Du Pont-modellen 43,77% -23,19% -% -% 0,00% -5,21% -28,97% -5,41% -18,01% -6,94%
Vinstmarginal 13,96% -3,76% -% -% 0,00% -1,09% -7,71% -1,74% -7,42% -2,52%
Bruttovinstmarginal 72,56% 65,26% -% -% 43,39% 30,76% 18,73% 27,05% 31,30% 42,86%
Rörelsekapital/omsättning 18,65% 4,81% -% -% 10,72% 12,17% 9,83% 8,21% 11,28% 12,90%
Soliditet 79,62% 112,32% -% -% 24,31% 27,08% 18,28% 29,65% 30,58% 44,97%
Kassalikviditet 430,43% 733,33% -% -% 255,07% 333,33% 174,83% 142,29% 142,90% 171,27%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-08: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-08: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...