Visa allt om Arboritec Aktiebolag
Visa allt om Arboritec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 341 19 250 23 157 21 028 17 915 22 565 23 062 20 904 23 478 20 394
Övrig omsättning 4 608 7 609 803 2 921 2 456 286 168 154 241 5
Rörelseresultat (EBIT) 5 092 -11 552 -89 2 413 4 762 3 068 4 138 2 939 4 956 1 946
Resultat efter finansnetto 5 070 -11 587 154 2 363 4 730 3 154 4 191 2 956 4 945 1 852
Årets resultat 4 843 -9 084 75 214 2 685 2 320 2 176 1 565 3 355 2 427
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 969 7 361 8 553 12 230 - 17 229 10 339 8 888 6 635 4 412
Omsättningstillgångar 15 453 15 576 27 467 24 945 14 248 8 192 10 268 9 074 10 463 7 671
Tillgångar 23 423 22 936 36 020 37 174 28 190 25 421 20 607 17 962 17 098 12 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 590 11 747 21 948 21 873 20 223 17 538 15 218 13 042 11 477 8 121
Obeskattade reserver 70 148 3 351 3 321 3 231 2 159 2 178 1 141 444 439
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 972 6 644 6 565 7 850 0 0 0 0 607 415
Kortfristiga skulder 3 791 4 397 4 156 4 131 4 737 5 724 3 211 3 779 4 569 3 107
Skulder och eget kapital 23 423 22 936 36 020 37 174 28 190 25 421 20 607 17 962 17 098 12 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 136 460 414 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 041 2 367 4 649 3 868 2 157 1 593 2 107 2 370 2 473 2 037
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 741 841 1 619 1 346 771 631 683 1 088 1 017 918
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 949 26 859 23 960 23 949 20 371 22 851 23 230 21 058 23 719 20 399
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 12 16 12 12 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 057 3 208 1 930 1 314 1 493 1 880 1 922 1 742 1 957 1 854
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 543 528 344 253 165 202 331 328 299
Rörelseresultat, EBITDA 5 287 -11 350 440 2 757 5 231 3 669 4 774 3 608 5 611 2 426
Nettoomsättningförändring -4,72% -16,87% 10,12% 17,38% -20,61% -2,16% 10,32% -10,96% 15,12% -%
Du Pont-modellen 21,74% -50,34% 0,56% 7,22% 16,89% 12,41% 20,37% 16,54% 29,10% 16,23%
Vinstmarginal 27,76% -59,97% 0,86% 12,76% 26,58% 13,99% 18,20% 14,21% 21,19% 9,62%
Bruttovinstmarginal 53,31% 43,93% 63,97% 57,80% 58,82% 50,38% 54,61% 54,06% 52,56% 44,45%
Rörelsekapital/omsättning 63,58% 58,07% 100,67% 98,98% 53,09% 10,94% 30,60% 25,33% 25,10% 22,38%
Soliditet 71,06% 51,72% 68,19% 65,42% 80,19% 75,25% 81,64% 77,18% 68,99% 69,83%
Kassalikviditet 175,78% 167,93% 476,97% 404,84% 110,03% 18,66% 142,73% 102,14% 134,25% 154,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...