Visa allt om ABCEMA Press o Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 943 5 756 5 055 5 045 5 651 5 640 4 578 5 397 7 092 7 333
Övrig omsättning - - 20 - - 247 - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 322 272 429 165 445 637 197 -315 230 405
Resultat efter finansnetto 273 207 360 87 361 541 111 -403 151 330
Årets resultat 189 235 203 55 173 464 42 -23 87 189
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 550 1 305 1 427 1 560 1 712 1 712 1 855 2 001 1 998 2 109
Omsättningstillgångar 1 590 1 538 1 513 1 135 1 481 2 067 1 542 1 176 2 110 2 212
Tillgångar 4 139 2 843 2 940 2 696 3 193 3 779 3 398 3 177 4 108 4 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 540 485 451 398 542 1 219 815 773 996 1 110
Obeskattade reserver 113 113 234 144 147 42 51 0 381 363
Avsättningar (tkr) 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 208 1 303 1 397 1 399 1 490 1 400 1 347 1 488 1 444 1 544
Kortfristiga skulder 977 943 859 755 1 013 1 117 1 186 916 1 287 1 305
Skulder och eget kapital 4 139 2 843 2 940 2 696 3 193 3 779 3 398 3 177 4 108 4 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 574 557 720 740 681
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 255 1 249 1 020 955 855 388 415 457 668 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 621 604 507 562 427 457 443 582 749 870
Utdelning till aktieägare 300 200 200 150 200 850 60 0 200 200
Omsättning 5 943 5 756 5 075 5 045 5 651 5 887 4 578 5 412 7 092 7 333
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 189 1 151 1 264 1 261 1 413 1 410 1 145 1 349 1 418 1 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 377 392 387 331 363 355 430 420 447
Rörelseresultat, EBITDA 444 394 563 317 580 781 342 -181 354 529
Nettoomsättningförändring 3,25% 13,87% 0,20% -10,72% 0,20% 23,20% -15,18% -23,90% -3,29% -%
Du Pont-modellen 7,78% 9,57% 14,59% 6,12% 13,97% 16,86% 5,80% -9,76% 5,87% 9,58%
Vinstmarginal 5,42% 4,73% 8,49% 3,27% 7,89% 11,29% 4,30% -5,74% 3,40% 5,65%
Bruttovinstmarginal 49,76% 50,92% 53,79% 49,95% 45,92% 48,49% 51,97% 41,78% 46,86% 47,22%
Rörelsekapital/omsättning 10,31% 10,34% 12,94% 7,53% 8,28% 16,84% 7,78% 4,82% 11,60% 12,37%
Soliditet 39,34% 20,16% 21,55% 18,70% 20,37% 33,08% 25,09% 24,33% 30,92% 31,74%
Kassalikviditet 108,90% 109,97% 103,26% 96,29% 98,22% 134,74% 88,87% 92,14% 116,55% 125,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...