Visa allt om ABCEMA Press o Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 756 5 055 5 045 5 651 5 640 4 578 5 397 7 092 7 333 6 219
Övrig omsättning - 20 - - 247 - 15 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 272 429 165 445 637 197 -315 230 405 65
Resultat efter finansnetto 207 360 87 361 541 111 -403 151 330 -16
Årets resultat 235 203 55 173 464 42 -23 87 189 60
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 305 1 427 1 560 1 712 1 712 1 855 2 001 1 998 2 109 2 160
Omsättningstillgångar 1 538 1 513 1 135 1 481 2 067 1 542 1 176 2 110 2 212 2 002
Tillgångar 2 843 2 940 2 696 3 193 3 779 3 398 3 177 4 108 4 321 4 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 451 398 542 1 219 815 773 996 1 110 1 077
Obeskattade reserver 113 234 144 147 42 51 0 381 363 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 303 1 397 1 399 1 490 1 400 1 347 1 488 1 444 1 544 1 547
Kortfristiga skulder 943 859 755 1 013 1 117 1 186 916 1 287 1 305 1 204
Skulder och eget kapital 2 843 2 940 2 696 3 193 3 779 3 398 3 177 4 108 4 321 4 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 574 557 720 740 681 652
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 249 1 020 955 855 388 415 457 668 728 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 604 507 562 427 457 443 582 749 870 764
Utdelning till aktieägare 200 200 150 200 850 60 0 200 200 156
Omsättning 5 756 5 075 5 045 5 651 5 887 4 578 5 412 7 092 7 333 6 224
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 151 1 264 1 261 1 413 1 410 1 145 1 349 1 418 1 467 1 555
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 392 387 331 363 355 430 420 447 470
Rörelseresultat, EBITDA 394 563 317 580 781 342 -181 354 529 188
Nettoomsättningförändring 13,87% 0,20% -10,72% 0,20% 23,20% -15,18% -23,90% -3,29% 17,91% -%
Du Pont-modellen 9,57% 14,59% 6,12% 13,97% 16,86% 5,80% -9,76% 5,87% 9,58% 1,56%
Vinstmarginal 4,73% 8,49% 3,27% 7,89% 11,29% 4,30% -5,74% 3,40% 5,65% 1,05%
Bruttovinstmarginal 50,92% 53,79% 49,95% 45,92% 48,49% 51,97% 41,78% 46,86% 47,22% 45,07%
Rörelsekapital/omsättning 10,34% 12,94% 7,53% 8,28% 16,84% 7,78% 4,82% 11,60% 12,37% 12,83%
Soliditet 20,16% 21,55% 18,70% 20,37% 33,08% 25,09% 24,33% 30,92% 31,74% 31,65%
Kassalikviditet 109,97% 103,26% 96,29% 98,22% 134,74% 88,87% 92,14% 116,55% 125,36% 132,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...