Visa allt om BJ103 i Stockholm AB
Visa allt om BJ103 i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 204 310 357 346 341
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -23 -78 -50 -13 -6 19 -7
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1 -23 -78 -50 -13 -8 19 -7
Årets resultat -1 -1 -1 -23 -78 -50 -13 -8 17 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 6 7 8 14 8 151 456 157 294 275
Tillgångar 6 7 8 14 8 151 456 157 294 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -18 -17 -16 -15 8 5 55 68 76 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 24 24 28 0 145 401 89 218 217
Skulder och eget kapital 6 7 8 14 8 151 456 157 294 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 204 310 357 346 341
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -23 -78 -50 -13 -6 20 1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -34,19% -13,17% 3,18% 1,47% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -33,11% -2,85% -3,82% 6,46% -2,54%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -24,51% -4,19% -1,68% 5,49% -2,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 2,94% 17,74% 19,05% 21,97% 17,01%
Soliditet -300,00% -242,86% -200,00% -107,14% 100,00% 3,31% 12,06% 43,31% 25,85% 21,38%
Kassalikviditet 25,00% 29,17% 33,33% 50,00% -% 104,14% 113,72% 176,40% 134,86% 126,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...