Visa allt om de FACTO Workwear AB
Visa allt om de FACTO Workwear AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 750 720 720 660 600 600 653 680 360 360
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 258 383 459 336 164 98 428 288 148 201
Resultat efter finansnetto 167 275 321 130 -42 -47 282 115 25 65
Årets resultat 130 215 250 107 -42 -50 207 82 117 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 392 2 551 2 710 2 530 2 119 2 244 2 308 2 432 2 572 2 887
Omsättningstillgångar 946 642 685 870 1 400 670 1 020 759 632 441
Tillgångar 3 338 3 193 3 395 3 400 3 519 2 913 3 327 3 191 3 204 3 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 569 439 524 274 167 209 459 952 870 752
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Avsättningar (tkr) 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 649 2 650 2 529 2 769 3 009 2 448 2 685 2 101 2 182 2 263
Kortfristiga skulder 59 44 281 297 283 196 183 138 152 172
Skulder och eget kapital 3 338 3 193 3 395 3 400 3 519 2 913 3 327 3 191 3 204 3 328
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 700 0 0
Omsättning 750 720 720 660 600 600 653 680 360 360
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 417 542 618 460 288 222 552 428 288 341
Nettoomsättningförändring 4,17% 0,00% 9,09% 10,00% 0,00% -8,12% -3,97% 88,89% 0,00% -%
Du Pont-modellen 7,73% 12,03% 13,64% 10,18% 4,66% 3,36% 12,86% 9,06% 5,49% 6,07%
Vinstmarginal 34,40% 53,33% 64,31% 52,42% 27,33% 16,33% 65,54% 42,50% 48,89% 56,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,27% 83,06% 56,11% 86,82% 186,17% 79,00% 128,18% 91,32% 133,33% 74,72%
Soliditet 17,05% 13,75% 15,43% 8,06% 4,75% 7,17% 13,80% 29,83% 27,15% 25,62%
Kassalikviditet 1 603,39% 1 459,09% 243,77% 292,93% 494,70% 341,84% 557,38% 550,00% 415,79% 256,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...