Visa allt om Däckcenter i Hallstahammar Aktiebolag
Visa allt om Däckcenter i Hallstahammar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 075 4 683 4 048 5 260 4 951 4 847 4 843 4 529 4 898 3 945
Övrig omsättning - - 61 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 175 349 -80 44 228 -287 -82 -69 223 35
Resultat efter finansnetto 145 264 -133 3 190 -322 -108 -89 203 11
Årets resultat 120 264 -133 3 190 -322 -63 -25 87 11
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 33 10 23 44 109 143 203
Omsättningstillgångar 1 005 1 028 1 013 1 097 1 224 1 188 1 309 1 087 954 939
Tillgångar 1 005 1 028 1 014 1 131 1 234 1 211 1 353 1 197 1 098 1 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 63 -201 -68 -71 -261 61 123 149 61
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 45 109 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 222 347 379 272 365 451 505 0 0 0
Kortfristiga skulder 600 618 836 926 940 1 021 787 1 027 840 1 080
Skulder och eget kapital 1 005 1 028 1 014 1 131 1 234 1 211 1 353 1 197 1 098 1 142
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 270 291 293 168 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 769 739 583 543 566 296 268 346 360 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 282 287 224 207 221 198 215 240 203 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 075 4 683 4 109 5 260 4 951 4 847 4 843 4 529 4 898 3 945
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 692 2 342 2 024 2 630 1 650 1 616 1 614 1 132 1 633 1 315
Personalkostnader per anställd (tkr) 357 519 413 378 261 255 258 220 241 211
Rörelseresultat, EBITDA 175 350 -71 54 240 -266 -17 -5 282 91
Nettoomsättningförändring 8,37% 15,69% -23,04% 6,24% 2,15% 0,08% 6,93% -7,53% 24,16% -%
Du Pont-modellen 17,61% 34,05% -7,89% 3,89% 18,48% -23,70% -6,06% -5,76% 20,31% 3,06%
Vinstmarginal 3,49% 7,47% -1,98% 0,84% 4,61% -5,92% -1,69% -1,52% 4,55% 0,89%
Bruttovinstmarginal 38,58% 43,92% 36,66% 31,48% 36,34% 27,48% 34,28% 34,91% 33,44% 32,27%
Rörelsekapital/omsättning 7,98% 8,76% 4,37% 3,25% 5,74% 3,45% 10,78% 1,32% 2,33% -3,57%
Soliditet 18,21% 6,13% -19,82% -6,01% -5,75% -21,55% 4,51% 12,98% 20,72% 5,34%
Kassalikviditet 35,50% 20,06% 12,80% 22,57% 27,45% 27,33% 50,57% 23,86% 61,07% 35,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...