Visa allt om Persson Kraft AB
Visa allt om Persson Kraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 751 799 819 1 167 1 215 1 525 906 986 840 538
Övrig omsättning 11 88 75 8 70 15 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 189 -99 302 194 498 384 508 420 252
Resultat efter finansnetto -32 139 -163 231 72 440 305 273 200 45
Årets resultat 0 57 -5 103 74 29 20 2 4 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 122 3 204 3 292 3 394 3 503 3 350 4 114 4 156 4 207 4 299
Omsättningstillgångar 209 230 229 392 252 656 689 362 723 267
Tillgångar 3 331 3 435 3 522 3 787 3 755 4 005 4 804 4 518 4 930 4 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 213 213 107 101 -5 -81 361 341 340 336
Obeskattade reserver 1 289 1 322 1 239 1 395 1 302 1 349 949 673 404 179
Avsättningar (tkr) 0 0 48 60 63 66 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 606 1 666 1 842 1 927 2 029 2 183 2 999 2 964 3 376 3 697
Kortfristiga skulder 223 234 285 304 365 488 493 540 811 354
Skulder och eget kapital 3 331 3 435 3 522 3 787 3 755 4 005 4 804 4 518 4 930 4 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 60 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 143 36 103 97 110 57 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 10 36 26 22 8 45 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 762 887 894 1 175 1 285 1 540 906 986 840 538
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 751 799 819 1 167 1 215 1 525 906 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 197 52 145 130 145 74 108 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 143 322 70 463 342 633 509 627 532 364
Nettoomsättningförändring -6,01% -2,44% -29,82% -3,95% -20,33% 68,32% -8,11% 17,38% 56,13% -%
Du Pont-modellen -0,15% 5,50% -2,81% 8,40% 5,17% 12,48% 7,99% 11,33% 8,56% 5,52%
Vinstmarginal -0,67% 23,65% -12,09% 27,25% 15,97% 32,79% 42,38% 51,93% 50,24% 46,84%
Bruttovinstmarginal 85,49% 82,23% 66,79% 88,69% 82,63% 82,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,86% -0,50% -6,84% 7,54% -9,30% 11,02% 21,63% -18,05% -10,48% -16,17%
Soliditet 36,58% 36,22% 30,48% 29,82% 25,42% 22,80% 22,07% 18,27% 12,80% 10,18%
Kassalikviditet 82,06% 86,75% 74,74% 122,37% 60,82% 128,28% 139,76% 67,04% 89,15% 75,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...