Visa allt om Nordic Consulting & Management AB
Visa allt om Nordic Consulting & Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 181 338 461 390 398 446 382 351 328 279
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 8 35 7 33 20 36 7 5 23
Resultat efter finansnetto -7 8 35 7 33 19 34 5 0 20
Årets resultat 0 8 24 7 33 19 34 5 0 20
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4
Omsättningstillgångar 58 163 136 137 171 134 149 95 97 111
Tillgångar 58 163 136 137 171 135 151 98 101 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 120 112 88 81 48 29 -5 -11 -11
Obeskattade reserver 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 36 17 49 90 87 122 103 111 125
Skulder och eget kapital 58 163 136 137 171 135 151 98 101 115
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 181 338 461 390 398 446 382 351 328 279
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 446 382 351 328 279
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 9 7 12 6 7
Rörelseresultat, EBITDA -7 8 35 7 33 21 37 9 8 26
Nettoomsättningförändring -46,45% -26,68% 18,21% -2,01% -10,76% 16,75% 8,83% 7,01% 17,56% -%
Du Pont-modellen -12,07% 4,91% 25,74% 5,11% 19,30% 14,81% 23,84% 7,14% 4,95% 20,00%
Vinstmarginal -3,87% 2,37% 7,59% 1,79% 8,29% 4,48% 9,42% 1,99% 1,52% 8,24%
Bruttovinstmarginal 44,20% 62,72% 61,17% 50,26% 53,52% 39,46% 46,07% 39,89% 38,72% 51,61%
Rörelsekapital/omsättning 28,73% 37,57% 25,81% 22,56% 20,35% 10,54% 7,07% -2,28% -4,27% -5,02%
Soliditet 89,66% 76,97% 86,37% 64,23% 47,37% 35,56% 19,21% -5,10% -10,89% -9,57%
Kassalikviditet 966,67% 416,67% 452,94% 87,76% 83,33% 44,83% 41,80% 9,71% 8,11% 10,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...