Visa allt om Reklambyrån XXVI Produktion AB
Visa allt om Reklambyrån XXVI Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 140 895 5 166 5 187 5 321 7 463 6 756 5 463
Övrig omsättning 446 - 731 846 371 360 486 18 - 18
Rörelseresultat (EBIT) 404 -49 235 -440 -2 804 -319 394 465 86 181
Resultat efter finansnetto 413 -103 212 -423 -2 866 -376 335 419 63 157
Årets resultat 413 -103 212 -423 -2 866 -376 112 419 63 157
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 33 59 107 164 218 190
Omsättningstillgångar 884 963 849 145 930 3 586 3 151 2 694 1 610 915
Tillgångar 884 963 849 145 964 3 645 3 258 2 859 1 828 1 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 287 -2 700 -2 597 -2 809 -2 386 480 856 744 324 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 126 459 482 290 76
Kortfristiga skulder 3 172 3 663 3 446 2 954 3 350 3 039 1 943 1 633 1 213 768
Skulder och eget kapital 884 963 849 145 964 3 645 3 258 2 859 1 828 1 106
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 595 415 715 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 440 1 557 1 513 1 235 1 837 1 399 385
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 327 580 708 404 594 436 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 446 0 871 1 741 5 537 5 547 5 807 7 481 6 756 5 481
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 5 5 5 4 6 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 140 179 1 033 1 037 1 330 1 244 1 689 2 732
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 236 495 566 352 412 465 250
Rörelseresultat, EBITDA 404 -49 235 -440 -2 778 -271 451 544 161 255
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -84,36% -82,68% -0,40% -2,52% -28,70% 10,46% 23,67% -%
Du Pont-modellen -% -% 27,68% -291,72% -290,87% -8,75% 12,09% 16,26% 4,76% 16,37%
Vinstmarginal -% -% 167,86% -47,26% -54,28% -6,15% 7,40% 6,23% 1,29% 3,31%
Bruttovinstmarginal -% -% 99,29% 52,51% 55,01% 66,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 855,00% -313,85% -46,84% 10,55% 22,70% 14,22% 5,88% 2,69%
Soliditet -258,71% -280,37% -305,89% -1 937,24% -247,51% 13,17% 26,27% 26,02% 17,72% 23,60%
Kassalikviditet 27,87% 26,29% 24,64% 4,91% 27,76% 118,00% 162,17% 164,97% 132,73% 119,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...