Visa allt om Reklambyrån XXVI Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 140 895 5 166 5 187 5 321 7 463 6 756 5 463 5 059
Övrig omsättning - 731 846 371 360 486 18 - 18 74
Rörelseresultat (EBIT) -49 235 -440 -2 804 -319 394 465 86 181 41
Resultat efter finansnetto -103 212 -423 -2 866 -376 335 419 63 157 27
Årets resultat -103 212 -423 -2 866 -376 112 419 63 157 27
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 33 59 107 164 218 190 150
Omsättningstillgångar 963 849 145 930 3 586 3 151 2 694 1 610 915 944
Tillgångar 963 849 145 964 3 645 3 258 2 859 1 828 1 106 1 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 700 -2 597 -2 809 -2 386 480 856 744 324 261 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 126 459 482 290 76 266
Kortfristiga skulder 3 663 3 446 2 954 3 350 3 039 1 943 1 633 1 213 768 724
Skulder och eget kapital 963 849 145 964 3 645 3 258 2 859 1 828 1 106 1 095
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 595 415 715 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 440 1 557 1 513 1 235 1 837 1 399 385 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 327 580 708 404 594 436 109 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 871 1 741 5 537 5 547 5 807 7 481 6 756 5 481 5 133
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 5 5 5 4 6 4 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 140 179 1 033 1 037 1 330 1 244 1 689 2 732 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 236 495 566 352 412 465 250 -
Rörelseresultat, EBITDA -49 235 -440 -2 778 -271 451 544 161 255 125
Nettoomsättningförändring -100,00% -84,36% -82,68% -0,40% -2,52% -28,70% 10,46% 23,67% 7,99% -%
Du Pont-modellen -% 27,68% -291,72% -290,87% -8,75% 12,09% 16,26% 4,76% 16,37% 3,84%
Vinstmarginal -% 167,86% -47,26% -54,28% -6,15% 7,40% 6,23% 1,29% 3,31% 0,83%
Bruttovinstmarginal -% 99,29% 52,51% 55,01% 66,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,44%
Rörelsekapital/omsättning -% -1 855,00% -313,85% -46,84% 10,55% 22,70% 14,22% 5,88% 2,69% 4,35%
Soliditet -280,37% -305,89% -1 937,24% -247,51% 13,17% 26,27% 26,02% 17,72% 23,60% 9,59%
Kassalikviditet 26,29% 24,64% 4,91% 27,76% 118,00% 162,17% 164,97% 132,73% 119,14% 130,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...