Visa allt om Kiropraktorkliniken Griffiths i Karlskoga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 93 319 220 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -29 274 97 -10 -6 -7 -8 -6 -4
Resultat efter finansnetto 0 -29 278 87 -10 -5 -6 -7 -6 12
Årets resultat 0 0 226 87 -10 -5 -6 -7 -6 12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 12 23 23 23 24 24 52
Omsättningstillgångar 60 60 250 126 32 29 29 46 28 38
Tillgångar 60 60 250 138 55 52 52 70 52 90
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 51 127 -99 -187 -177 -172 -166 -159 -153
Obeskattade reserver 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 234 221 216 228 203 235
Kortfristiga skulder 8 8 95 238 8 8 8 8 8 8
Skulder och eget kapital 60 60 250 138 55 52 52 70 52 90
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 93 319 220 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 93 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 72 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -29 274 97 -10 -6 -7 -8 -6 -4
Nettoomsättningförändring -100,00% -70,85% 45,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -48,33% 114,40% 71,01% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -31,18% 89,66% 44,55% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 55,91% 48,59% -50,91% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 86,67% 85,00% 59,35% -71,74% -340,00% -340,38% -330,77% -237,14% -305,77% -170,00%
Kassalikviditet 750,00% 750,00% 263,16% 52,94% 400,00% 362,50% 362,50% 575,00% 350,00% 475,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...