Visa allt om Kiropraktorkliniken Griffiths i Karlskoga AB
Visa allt om Kiropraktorkliniken Griffiths i Karlskoga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 93 319 220 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -29 274 97 -10 -6 -7 -8 -6
Resultat efter finansnetto -1 0 -29 278 87 -10 -5 -6 -7 -6
Årets resultat -1 0 0 226 87 -10 -5 -6 -7 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 12 23 23 23 24 24
Omsättningstillgångar 60 60 60 250 126 32 29 29 46 28
Tillgångar 60 60 60 250 138 55 52 52 70 52
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 52 51 127 -99 -187 -177 -172 -166 -159
Obeskattade reserver 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 234 221 216 228 203
Kortfristiga skulder 9 8 8 95 238 8 8 8 8 8
Skulder och eget kapital 60 60 60 250 138 55 52 52 70 52
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 93 319 220 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 93 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 72 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 -29 274 97 -10 -6 -7 -8 -6
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -70,85% 45,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -48,33% 114,40% 71,01% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -31,18% 89,66% 44,55% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 55,91% 48,59% -50,91% -% -% -% -% -%
Soliditet 85,00% 86,67% 85,00% 59,35% -71,74% -340,00% -340,38% -330,77% -237,14% -305,77%
Kassalikviditet 666,67% 750,00% 750,00% 263,16% 52,94% 400,00% 362,50% 362,50% 575,00% 350,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...