Visa allt om Jönköpings Jordhantering AB
Visa allt om Jönköpings Jordhantering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 15 509 986 772 1 850 1 764 1 472 1 306 2 189
Övrig omsättning 308 294 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 306 -61 -337 -201 -537 175 285 35 -167 84
Resultat efter finansnetto 299 -70 -351 -183 -490 207 308 39 -158 109
Årets resultat 299 -70 -351 -183 -215 167 6 28 10 28
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 101 328 349 337 428 528 632 734 798
Omsättningstillgångar 516 476 179 406 777 1 486 951 967 506 1 359
Tillgångar 516 577 507 755 1 114 1 914 1 480 1 599 1 240 2 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 109 -123 229 412 927 760 754 726 987
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 275 300 0 0 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 469 628 526 702 712 420 845 515 998
Skulder och eget kapital 516 577 507 755 1 114 1 914 1 480 1 599 1 240 2 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 120 0 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 50 120 120 120 120 0 120 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 34 56 62 62 61 59 67 73
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 300 0 0 0 270
Omsättning 308 309 509 986 772 1 850 1 764 1 472 1 306 2 189
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 509 986 772 1 850 1 764 1 472 1 306 2 189
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 92 184 180 182 181 179 187 493
Rörelseresultat, EBITDA 306 -40 -316 -183 -446 276 388 138 -68 176
Nettoomsättningförändring -100,00% -97,05% -48,38% 27,72% -58,27% 4,88% 19,84% 12,71% -40,34% -%
Du Pont-modellen -% 10,75% -44,18% -8,48% -33,84% 16,46% 27,70% 8,26% -8,31% 7,56%
Vinstmarginal -% 413,33% -44,01% -6,49% -48,83% 17,03% 23,24% 8,97% -7,89% 7,45%
Bruttovinstmarginal -% -360,00% 1,57% 83,57% 15,80% 45,35% 60,03% 50,82% 39,28% 42,67%
Rörelsekapital/omsättning -% 46,67% -88,21% -12,17% 9,72% 41,84% 30,10% 8,29% -0,69% 16,49%
Soliditet 78,88% 18,89% -24,26% 30,33% 36,98% 59,02% 65,95% 47,15% 58,55% 51,53%
Kassalikviditet 473,39% 101,49% 27,23% 75,48% 109,26% 206,88% 222,62% 113,02% 95,34% 134,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...