Visa allt om VVS CENTRUM Skandinavien AB
Visa allt om VVS CENTRUM Skandinavien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 320 058 293 538 301 704 288 487 274 033 271 146 227 564 229 099 227 535 183 784
Övrig omsättning 1 109 2 049 1 307 1 686 1 381 811 900 1 202 - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 859 31 627 31 004 26 141 24 690 21 437 15 341 13 389 -455 2 178
Resultat efter finansnetto 32 846 31 851 31 433 26 636 25 061 21 538 15 427 13 724 -413 3 597
Årets resultat 9 796 8 638 24 462 19 788 17 332 16 762 11 815 11 530 635 4 009
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 946 5 014 2 718 2 721 3 538 4 054 4 724 7 278 9 417 9 538
Omsättningstillgångar 144 244 121 960 125 224 110 670 104 911 97 591 76 904 67 203 64 116 54 451
Tillgångar 149 189 126 974 127 942 113 391 108 449 101 644 81 627 74 481 73 532 63 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 134 43 338 34 700 34 418 29 370 23 831 22 915 22 892 16 618 15 983
Obeskattade reserver 2 126 2 069 1 592 1 801 2 235 1 439 2 543 2 935 5 432 6 995
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 100 224 339 482 521
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 929 81 567 91 650 77 172 76 844 76 276 55 946 48 315 51 000 40 490
Skulder och eget kapital 149 189 126 974 127 942 113 391 108 449 101 644 81 627 74 481 73 532 63 989
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 048 1 365 1 325 1 307 1 190 1 180 1 161 1 318 2 405 902
Varav tantiem till styrelse & VD 107 223 216 210 255 235 241 221 - -
Löner till övriga anställda 16 307 13 812 14 727 13 999 13 720 12 818 11 971 11 034 16 905 19 728
Varav resultatlön till övriga anställda 516 604 1 172 1 150 1 122 1 339 868 614 - -
Sociala kostnader 7 511 6 822 6 622 6 488 6 067 5 772 5 460 6 014 8 667 8 936
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 321 167 295 587 303 011 290 173 275 414 271 957 228 464 230 301 227 535 183 784
Nyckeltal
Antal anställda 38 34 35 32 32 31 30 31 55 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 423 8 633 8 620 9 015 8 564 8 747 7 585 7 390 4 137 3 910
Personalkostnader per anställd (tkr) 654 647 648 681 656 638 620 592 509 629
Rörelseresultat, EBITDA 34 009 32 413 31 814 27 090 25 730 22 629 16 955 15 858 1 793 4 233
Nettoomsättningförändring 9,03% -2,71% 4,58% 5,27% 1,06% 19,15% -0,67% 0,69% 23,81% -%
Du Pont-modellen 22,03% 25,09% 24,58% 23,50% 23,11% 21,20% 18,92% 18,44% -0,34% 6,49%
Vinstmarginal 10,27% 10,85% 10,42% 9,24% 9,15% 7,95% 6,79% 5,99% -0,11% 2,26%
Bruttovinstmarginal 24,07% 23,39% 22,96% 21,68% 21,93% 20,65% 21,42% 20,58% 20,73% 20,93%
Rörelsekapital/omsättning 15,72% 13,76% 11,13% 11,61% 10,24% 7,86% 9,21% 8,24% 5,76% 7,60%
Soliditet 36,73% 35,40% 28,09% 31,52% 28,60% 24,49% 30,37% 33,57% 27,92% 32,85%
Kassalikviditet 132,63% 127,48% 122,09% 126,35% 118,57% 110,30% 116,14% 111,64% 100,37% 84,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...