Visa allt om Bagarstugan Konsult Aktiebolag
Visa allt om Bagarstugan Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 115 178 0 176 240 240 1 005 529 1 080 2 355
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 68 -137 47 70 36 420 210 199 407
Resultat efter finansnetto -13 75 65 166 -67 255 398 259 233 363
Årets resultat 45 86 169 210 -78 146 214 134 200 280
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 727 811 827 1 341 1 232 1 756 3 623 2 169 2 908 2 761
Omsättningstillgångar 328 275 176 112 82 676 254 1 263 458 987
Tillgångar 1 055 1 086 1 003 1 454 1 313 2 432 3 877 3 432 3 367 3 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 663 618 532 362 152 1 230 1 774 1 560 1 426 1 226
Obeskattade reserver 155 236 274 378 462 457 395 306 241 297
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 144 128 90 505 544 354 1 272 1 339 1 198 1 025
Kortfristiga skulder 93 104 107 208 155 390 436 227 502 1 200
Skulder och eget kapital 1 055 1 086 1 003 1 454 1 313 2 432 3 877 3 432 3 367 3 748
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 94 74 888
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 300
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 30 15 276
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 1 000 690 0 0 0
Omsättning 115 178 0 176 240 240 1 005 531 1 080 2 355
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 115 178 - 176 - - - 529 540 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 41 12 9 5 - - - 301 108 635
Rörelseresultat, EBITDA 11 79 -135 53 70 41 426 218 211 423
Nettoomsättningförändring -35,39% -% -100,00% -26,67% 0,00% -76,12% 89,98% -51,02% -54,14% -%
Du Pont-modellen 2,46% 7,92% -% 13,82% 11,12% 10,49% 11,25% 9,97% 9,56% 12,41%
Vinstmarginal 22,61% 48,31% -% 114,20% 60,83% 106,25% 43,38% 64,65% 29,81% 19,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 98,61% 92,44% 58,80% 86,28%
Rörelsekapital/omsättning 204,35% 96,07% -% -54,55% -30,42% 119,17% -18,11% 195,84% -4,07% -9,04%
Soliditet 74,30% 73,86% 74,35% 44,06% 37,51% 64,42% 53,27% 51,87% 47,51% 38,42%
Kassalikviditet 352,69% 264,42% 164,49% 53,85% 52,90% 173,33% 58,26% 446,70% 91,24% 82,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...