Visa allt om Göteborgs Tekniska College Aktiebolag
Visa allt om Göteborgs Tekniska College Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 109 818 126 324 113 896 84 062 99 293 70 300 43 896 41 380 34 726 39 552
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 231 2 732 3 495 -5 301 -63 1 647 30 267 -7 670 -7 568
Resultat efter finansnetto 165 2 701 3 477 -5 184 90 1 364 -86 708 -7 508 -7 580
Årets resultat 165 2 701 3 477 -5 184 90 1 364 312 310 -7 508 -6 489
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 841 2 667 1 796 1 663 1 369 1 802 3 143 3 617 4 351 5 335
Omsättningstillgångar 26 715 28 783 25 972 20 679 29 054 29 978 9 095 7 736 12 854 13 518
Tillgångar 29 556 31 450 27 767 22 342 30 423 31 780 12 238 11 353 17 205 18 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 971 13 805 11 104 7 627 12 811 12 721 2 785 2 472 2 162 9 670
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 325 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 585 17 645 16 663 14 715 17 613 14 734 9 454 8 665 15 042 9 183
Skulder och eget kapital 29 556 31 450 27 767 22 342 30 423 31 780 12 238 11 353 17 205 18 853
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 723 751 711 697 690 628 608 619 478 894
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 37 345 37 480 33 722 32 897 27 654 23 292 20 157 19 348 17 821 17 389
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 15 974 15 648 13 831 13 741 11 396 9 849 8 307 9 129 7 650 8 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 109 818 126 324 113 896 84 062 99 293 70 300 43 896 41 380 34 726 39 552
Nyckeltal
Antal anställda 87 89 84 83 72 66 58 57 52 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 262 1 419 1 356 1 013 1 379 1 065 757 726 668 694
Personalkostnader per anställd (tkr) 631 616 581 581 564 519 505 495 505 469
Rörelseresultat, EBITDA 1 285 3 550 4 327 -4 488 1 039 2 958 1 353 1 709 -5 944 -5 737
Nettoomsättningförändring -13,07% 10,91% 35,49% -15,34% 41,24% 60,15% 6,08% 19,16% -12,20% -%
Du Pont-modellen 0,78% 8,72% 12,66% -23,20% 0,36% 5,25% 0,59% 6,24% -43,64% -39,81%
Vinstmarginal 0,21% 2,17% 3,09% -6,17% 0,11% 2,37% 0,16% 1,71% -21,62% -18,98%
Bruttovinstmarginal 72,88% 65,83% 64,82% 86,03% 89,69% 86,92% 96,03% 97,74% 97,51% 91,68%
Rörelsekapital/omsättning 10,13% 8,82% 8,17% 7,09% 11,52% 21,68% -0,82% -2,25% -6,30% 10,96%
Soliditet 47,27% 43,90% 39,99% 34,14% 42,11% 40,03% 22,76% 23,14% 12,57% 51,29%
Kassalikviditet 171,41% 163,12% 155,87% 140,53% 164,96% 203,46% 96,20% 89,28% 85,45% 147,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...