Visa allt om FIMA Bygg & Plattsättning AB
Visa allt om FIMA Bygg & Plattsättning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 80 769 78 584 57 993 63 465 56 719 35 394 42 907 26 265 25 119 27 477
Övrig omsättning 378 76 38 25 - 75 245 372 169 15
Rörelseresultat (EBIT) -554 -3 260 441 3 248 3 317 2 517 393 1 239 1 079 2 325
Resultat efter finansnetto -958 -3 426 473 3 156 3 248 6 687 -371 813 1 004 2 312
Årets resultat -958 -2 444 250 1 702 2 318 5 991 -338 683 474 1 834
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 889 3 137 703 752 1 575 1 499 3 833 8 416 7 558 490
Omsättningstillgångar 15 480 12 763 13 201 13 487 15 067 11 025 10 750 3 338 3 696 6 492
Tillgångar 18 369 15 900 13 904 14 239 16 642 12 524 14 583 11 753 11 254 6 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 574 3 018 4 268 3 565 6 134 383 1 321 638 2 264
Obeskattade reserver 0 0 982 868 45 34 0 46 331 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 145 2 630 0 0 900 900 854 6 709 5 494 126
Kortfristiga skulder 16 124 12 696 9 904 9 103 12 131 5 455 13 345 3 676 4 791 4 546
Skulder och eget kapital 18 369 15 900 13 904 14 239 16 642 12 524 14 583 11 753 11 254 6 981
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - - - - 1 980 1 384 2 560 1 505 1 795 1 940
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 690 -
Löner till övriga anställda 11 342 12 634 13 765 14 518 9 988 7 875 10 041 6 363 6 034 5 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 615 5 174 5 529 5 431 4 395 3 532 5 083 3 237 3 104 2 977
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 500 1 000 3 750 0 840 0 2 100
Omsättning 81 147 78 660 58 031 63 490 56 719 35 469 43 152 26 637 25 288 27 492
Nyckeltal
Antal anställda 27 28 36 46 38 31 38 27 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 991 2 807 1 611 1 380 1 493 1 142 1 129 973 897 1 018
Personalkostnader per anställd (tkr) 605 652 553 450 450 427 482 427 404 386
Rörelseresultat, EBITDA -179 -3 074 607 3 378 3 414 2 613 577 1 450 1 274 2 458
Nettoomsättningförändring 2,78% 35,51% -8,62% 11,89% 60,25% -17,51% 63,36% 4,56% -8,58% -%
Du Pont-modellen -2,86% -20,14% 4,17% 23,32% 20,14% 54,97% 4,09% 10,56% 9,63% 33,38%
Vinstmarginal -0,65% -4,08% 1,00% 5,23% 5,91% 19,45% 1,39% 4,72% 4,32% 8,48%
Bruttovinstmarginal 22,24% 22,47% 40,98% 43,44% 41,90% 51,96% 51,91% 59,72% 58,37% 54,02%
Rörelsekapital/omsättning -0,80% 0,09% 5,69% 6,91% 5,18% 15,74% -6,05% -1,29% -4,36% 7,08%
Soliditet 0,54% 3,61% 26,91% 34,47% 21,62% 49,18% 2,63% 11,52% 7,79% 32,88%
Kassalikviditet 96,01% 93,13% 133,29% 148,16% 124,20% 202,11% 80,55% 90,81% 77,14% 142,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...