Visa allt om Citysurf Aktiebolag
Visa allt om Citysurf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 61 64 61 1 405 2 177 2 031 1 724 1 940 822 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -88 -336 28 486 303 -38 11 356 0
Resultat efter finansnetto -4 -88 -110 28 487 302 -38 13 356 0
Årets resultat -4 -62 1 5 235 223 -38 5 255 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 55 0 165 165 0 0 3 0 0
Omsättningstillgångar 96 96 291 477 1 197 709 679 864 950 100
Tillgångar 151 151 291 642 1 362 709 679 868 950 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 143 205 204 568 364 141 179 355 100
Obeskattade reserver 0 0 26 140 140 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 8 60 132 487 346 538 689 596 0
Skulder och eget kapital 151 151 291 642 1 362 709 679 868 950 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 582 807 45 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 36 136 723 734 645 0 11 34 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 11 50 352 314 362 350 398 70 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 0 0 181 0
Omsättning 61 64 61 1 405 2 177 2 031 1 724 1 940 822 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 61 64 61 703 1 089 1 016 862 970 411 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 26 48 245 566 581 506 502 608 81 -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -88 -336 28 486 303 -38 11 356 0
Nettoomsättningförändring -4,69% 4,92% -95,66% -35,46% 7,19% 17,81% -11,13% 136,01% -% -%
Du Pont-modellen -2,65% -58,28% -37,46% 4,36% 35,76% 42,74% -5,60% 1,38% 37,47% -%
Vinstmarginal -6,56% -137,50% -178,69% 1,99% 22,37% 14,92% -2,20% 0,62% 43,31% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 137,70% 137,50% 378,69% 24,56% 32,61% 17,87% 8,18% 9,02% 43,07% -%
Soliditet 92,05% 94,70% 77,42% 47,85% 49,28% 51,34% 20,77% 20,62% 37,37% 100,00%
Kassalikviditet 800,00% 1 200,00% 485,00% 361,36% 245,79% 204,91% 126,21% 125,40% 159,40% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...