Visa allt om Xpect Stockholm AB
Visa allt om Xpect Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 102 340 290 472 174 80 285 274 362 459
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 282 231 407 6 -28 16 48 14 43
Resultat efter finansnetto 50 281 230 403 5 -29 7 35 4 39
Årets resultat 36 216 176 295 -2 -31 0 25 3 25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24
Omsättningstillgångar 287 412 449 613 152 166 213 297 907 674
Tillgångar 287 412 449 613 152 166 213 297 924 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 331 290 414 119 120 151 200 176 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 18 0 153 31
Kortfristiga skulder 136 82 159 199 34 45 44 96 596 494
Skulder och eget kapital 287 412 449 613 152 166 213 297 924 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 100 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 92 137
Utdelning till aktieägare 40 215 175 300 0 0 0 50 0 0
Omsättning 102 340 290 472 174 80 285 274 362 459
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 362 459
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 292 304
Rörelseresultat, EBITDA 50 282 231 407 6 -28 16 65 22 55
Nettoomsättningförändring -70,00% 17,24% -38,56% 171,26% 117,50% -71,93% 4,01% -24,31% -21,13% -%
Du Pont-modellen 17,42% 68,45% 51,67% 66,39% 3,95% -16,87% 7,51% 16,16% 1,73% 6,15%
Vinstmarginal 49,02% 82,94% 80,00% 86,23% 3,45% -35,00% 5,61% 17,52% 4,42% 9,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,01% 71,25% 67,72% 97,45% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 148,04% 97,06% 100,00% 87,71% 67,82% 151,25% 59,30% 73,36% 85,91% 39,22%
Soliditet 52,96% 80,34% 64,59% 67,54% 78,29% 72,29% 70,89% 67,34% 19,05% 24,75%
Kassalikviditet 211,03% 502,44% 282,39% 308,04% 447,06% 280,00% 381,82% 271,88% 152,18% 136,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...