Visa allt om Lena & Eiras Livs i Almunge AB
Visa allt om Lena & Eiras Livs i Almunge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 791 3 839 3 786 2 752 2 353 2 449 2 524 2 672 2 540 2 387
Övrig omsättning 47 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 124 170 -114 47 -137 -87 111 105 124
Resultat efter finansnetto -23 124 169 -110 55 -114 -91 101 99 125
Årets resultat 1 73 165 -110 55 -114 -22 54 20 51
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 477 457 414 397 394 389 379 313 254 182
Omsättningstillgångar 917 1 002 991 773 875 859 993 1 093 980 813
Tillgångar 1 394 1 458 1 406 1 169 1 270 1 247 1 372 1 405 1 235 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 251 228 64 174 119 267 290 236 216
Obeskattade reserver 0 30 0 0 0 0 0 83 83 40
Avsättningar (tkr) 373 353 311 293 291 285 275 209 151 78
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 874 825 867 813 806 843 829 824 765 661
Skulder och eget kapital 1 394 1 458 1 406 1 169 1 270 1 247 1 372 1 405 1 235 995
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 722 753 713 643
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 908 1 915 1 858 1 703 1 603 1 678 1 079 1 054 952 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 646 579 552 566 525 600 593 615 634 574
Utdelning till aktieägare 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 838 3 839 3 786 2 752 2 353 2 449 2 524 2 672 2 540 2 387
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 7 8 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 474 480 473 393 294 306 316 382 363 341
Personalkostnader per anställd (tkr) 324 314 304 327 269 287 312 348 332 302
Rörelseresultat, EBITDA -44 124 170 -114 47 -137 -87 111 105 124
Nettoomsättningförändring -1,25% 1,40% 37,57% 16,96% -3,92% -2,97% -5,54% 5,20% 6,41% -%
Du Pont-modellen -1,65% 8,57% 12,16% -9,50% 4,33% -9,14% -5,69% 8,19% 8,58% 12,56%
Vinstmarginal -0,61% 3,26% 4,52% -4,03% 2,34% -4,65% -3,09% 4,30% 4,17% 5,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,13% 4,61% 3,28% -1,45% 2,93% 0,65% 6,50% 10,07% 8,46% 6,37%
Soliditet 10,55% 18,82% 16,22% 5,47% 13,70% 9,54% 19,46% 24,89% 23,95% 24,60%
Kassalikviditet 104,92% 121,45% 114,30% 95,08% 108,56% 101,90% 119,78% 132,65% 128,10% 123,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...