Visa allt om KG Bäckströms El i Haparanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 554 538 503 361 453 382 445 504 833 829
Övrig omsättning - - - - - - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 50 -22 17 8 14 7 20 28 -3 43
Resultat efter finansnetto 49 -23 15 4 -2 -9 4 9 -21 27
Årets resultat 48 -23 15 4 -2 -9 4 9 -21 27
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 0 0 4 7 2 4 5 6 0
Omsättningstillgångar 158 92 134 85 169 281 264 274 333 378
Tillgångar 174 92 134 89 175 283 267 280 340 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 56 79 64 59 62 71 67 58 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 21 22 14 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 15 33 11 116 222 197 213 282 299
Skulder och eget kapital 174 92 134 89 175 283 267 280 340 378
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 301 - 180 139 120 144 71 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 344 387 0 197 0 0 0 14 168 96
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 74 83 65 43 40 30 26 36 48 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 554 538 503 361 453 382 445 504 833 875
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 554 538 503 361 453 382 445 504 417 415
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 471 367 240 221 169 149 201 147 149
Rörelseresultat, EBITDA 55 -22 21 11 17 8 21 29 -3 44
Nettoomsättningförändring 2,97% 6,96% 39,34% -20,31% 18,59% -14,16% -11,71% -39,50% 0,48% -%
Du Pont-modellen 28,74% -23,91% 12,69% 8,99% 8,00% 2,47% 7,49% 10,00% -0,88% 11,38%
Vinstmarginal 9,03% -4,09% 3,38% 2,22% 3,09% 1,83% 4,49% 5,56% -0,36% 5,19%
Bruttovinstmarginal 96,57% 94,24% 96,82% 97,23% 74,39% 58,90% 51,91% 59,52% 43,82% 45,96%
Rörelsekapital/omsättning 19,86% 14,31% 20,08% 20,50% 11,70% 15,45% 15,06% 12,10% 6,12% 9,53%
Soliditet 59,77% 60,87% 58,96% 71,91% 33,71% 21,91% 26,59% 23,93% 17,06% 20,90%
Kassalikviditet 250,00% 300,00% 248,48% 200,00% 77,59% 87,39% 90,36% 92,02% 95,04% 103,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...