Visa allt om KG Bäckströms El i Haparanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 649 554 538 503 361 453 382 445 504 833
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 50 -22 17 8 14 7 20 28 -3
Resultat efter finansnetto 1 49 -23 15 4 -2 -9 4 9 -21
Årets resultat 1 48 -23 15 4 -2 -9 4 9 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 0 0 4 7 2 4 5 6
Omsättningstillgångar 167 158 92 134 85 169 281 264 274 333
Tillgångar 177 174 92 134 89 175 283 267 280 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 104 56 79 64 59 62 71 67 58
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 22 21 22 14 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 48 15 33 11 116 222 197 213 282
Skulder och eget kapital 177 174 92 134 89 175 283 267 280 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 301 - 180 139 120 144 71
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 458 344 387 0 197 0 0 0 14 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 100 74 83 65 43 40 30 26 36 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 649 554 538 503 361 453 382 445 504 833
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 649 554 538 503 361 453 382 445 504 417
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 419 471 367 240 221 169 149 201 147
Rörelseresultat, EBITDA 7 55 -22 21 11 17 8 21 29 -3
Nettoomsättningförändring 17,15% 2,97% 6,96% 39,34% -20,31% 18,59% -14,16% -11,71% -39,50% -%
Du Pont-modellen 1,13% 28,74% -23,91% 12,69% 8,99% 8,00% 2,47% 7,49% 10,00% -0,88%
Vinstmarginal 0,31% 9,03% -4,09% 3,38% 2,22% 3,09% 1,83% 4,49% 5,56% -0,36%
Bruttovinstmarginal 98,00% 96,57% 94,24% 96,82% 97,23% 74,39% 58,90% 51,91% 59,52% 43,82%
Rörelsekapital/omsättning 18,03% 19,86% 14,31% 20,08% 20,50% 11,70% 15,45% 15,06% 12,10% 6,12%
Soliditet 59,32% 59,77% 60,87% 58,96% 71,91% 33,71% 21,91% 26,59% 23,93% 17,06%
Kassalikviditet 260,00% 250,00% 300,00% 248,48% 200,00% 77,59% 87,39% 90,36% 92,02% 95,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...