Visa allt om Åströms Rör i Grödinge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 414 5 420 4 756 6 102 6 316 5 627 6 437 7 088 5 953 5 892
Övrig omsättning 126 - 24 - 15 15 - - - 31
Rörelseresultat (EBIT) 543 187 -60 19 -222 -25 41 -8 135 274
Resultat efter finansnetto 544 188 -64 18 -230 -26 40 -11 119 250
Årets resultat 318 188 -64 18 -178 2 16 5 70 146
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 20 4 7 32 87 145 246 243 182
Omsättningstillgångar 1 157 904 901 829 1 247 1 023 1 215 914 1 165 1 290
Tillgångar 1 157 925 905 837 1 279 1 110 1 359 1 160 1 408 1 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 697 379 191 255 236 414 412 396 462 392
Obeskattade reserver 136 0 0 0 0 53 83 70 90 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 13 68
Kortfristiga skulder 324 546 714 582 1 043 643 865 694 844 942
Skulder och eget kapital 1 157 925 905 837 1 279 1 110 1 359 1 160 1 408 1 472
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 352 345 341 341 345 317 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 921 1 980 1 840 1 626 1 282 1 292 1 291 1 233 1 173 1 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 267 575 584 714 578 547 608 564 509 477
Utdelning till aktieägare 375 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Omsättning 4 540 5 420 4 780 6 102 6 331 5 642 6 437 7 088 5 953 5 923
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 6 6 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 471 1 084 793 1 017 1 263 1 125 1 287 1 418 1 191 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 502 412 456 448 426 450 430 401 387
Rörelseresultat, EBITDA 543 196 -56 44 -167 51 132 96 224 336
Nettoomsättningförändring -18,56% 13,96% -22,06% -3,39% 12,24% -12,58% -9,18% 19,07% 1,04% -%
Du Pont-modellen 47,02% 20,43% -6,63% 2,39% -17,36% -2,16% 3,16% -0,09% 9,66% 18,95%
Vinstmarginal 12,32% 3,49% -1,26% 0,33% -3,51% -0,43% 0,67% -0,01% 2,28% 4,74%
Bruttovinstmarginal 52,08% 65,09% 66,69% 60,77% 45,60% 52,39% 48,95% 41,11% 49,39% 47,17%
Rörelsekapital/omsättning 18,87% 6,61% 3,93% 4,05% 3,23% 6,75% 5,44% 3,10% 5,39% 5,91%
Soliditet 69,41% 40,97% 21,10% 30,47% 18,45% 40,82% 34,71% 38,48% 37,41% 30,05%
Kassalikviditet 343,52% 146,34% 110,22% 123,71% 108,05% 139,81% 127,17% 116,14% 126,42% 125,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...