Visa allt om Hip Cats Production AB
Visa allt om Hip Cats Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 238 5 174 8 305 13 434 19 391 11 101 27 115 13 960 18 043 15 500
Övrig omsättning 4 - - - - - - 4 - 13
Rörelseresultat (EBIT) -12 -139 -249 -472 -572 -993 -789 -1 225 269 83
Resultat efter finansnetto -68 -67 -255 -470 -567 -1 054 -967 -1 226 292 71
Årets resultat -68 -67 -255 -470 -567 -1 054 -967 -1 118 140 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 585 796 1 398 780 719 586 504 324 231
Omsättningstillgångar 2 885 3 120 2 765 5 216 3 572 2 927 5 114 3 340 6 092 6 286
Tillgångar 3 090 3 705 3 561 6 614 4 351 3 646 5 700 3 844 6 416 6 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 185 -3 117 -3 050 -2 837 -2 727 -2 360 -1 488 -665 263 228
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Kortfristiga skulder 6 275 6 822 6 611 9 450 7 078 6 006 7 189 4 508 6 073 6 239
Skulder och eget kapital 3 090 3 705 3 561 6 614 4 351 3 646 5 700 3 844 6 416 6 517
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 25 202 216 307 206 142 164 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 974 2 009 2 129 1 647 1 379 1 120 1 106 1 438 1 747 1 485
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 625 592 641 558 500 425 443 529 614 440
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 242 5 174 8 305 13 434 19 391 11 101 27 115 13 964 18 043 15 513
Nyckeltal
Antal anställda - 7 - - 6 6 6 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 739 - - 3 232 1 850 4 519 1 745 2 255 2 214
Personalkostnader per anställd (tkr) - 420 - - 397 349 330 306 347 357
Rörelseresultat, EBITDA 33 -77 -191 -414 -511 -910 -706 -1 132 352 188
Nettoomsättningförändring 1,24% -37,70% -38,18% -30,72% 74,68% -59,06% 94,23% -22,63% 16,41% -%
Du Pont-modellen -0,39% -1,46% -6,96% -7,09% -13,03% -27,21% -13,84% -31,32% 4,72% 1,43%
Vinstmarginal -0,23% -1,04% -2,99% -3,49% -2,92% -8,94% -2,91% -8,62% 1,68% 0,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,19% 20,88% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -64,72% -71,55% -46,31% -31,52% -18,08% -27,74% -7,65% -8,37% 0,11% 0,30%
Soliditet -103,07% -84,13% -85,65% -42,89% -62,68% -64,73% -26,11% -17,30% 5,00% 3,50%
Kassalikviditet 45,98% 45,73% 41,82% 55,20% 50,47% 48,73% 71,14% 74,09% 100,31% 100,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...