Visa allt om Stark i Stockholm AB
Visa allt om Stark i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 002 1 041 1 008 990 950 517 1 499 1 161 1 143 1 800
Övrig omsättning - - - - - - - 49 - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 105 66 74 -218 135 95 54 396 106
Resultat efter finansnetto 72 179 129 -39 -181 152 134 81 396 97
Årets resultat 70 136 100 -75 6 85 63 123 233 46
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 0 0 0 50 409 467 524 350 332
Omsättningstillgångar 879 1 495 1 699 1 672 1 680 1 474 1 311 1 747 2 113 1 649
Tillgångar 1 279 1 495 1 699 1 672 1 731 1 883 1 778 2 271 2 464 1 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 716 1 381 1 281 1 356 1 390 1 305 1 242 1 119 885
Obeskattade reserver 127 140 115 100 80 295 265 225 340 272
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 867 639 204 292 295 199 208 804 1 006 824
Skulder och eget kapital 1 279 1 495 1 699 1 672 1 731 1 883 1 778 2 271 2 464 1 982
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 630 82 431 340 226 717
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 420 420 420 411 0 0 330 192 0 91
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 326 325 322 317 358 109 381 309 201 485
Utdelning till aktieägare 0 500 800 0 0 40 0 0 0 0
Omsättning 1 002 1 041 1 008 990 950 517 1 499 1 210 1 143 1 800
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 002 1 041 1 008 990 950 259 750 581 1 143 600
Personalkostnader per anställd (tkr) 749 752 745 728 988 96 575 424 455 443
Rörelseresultat, EBITDA 67 105 66 124 -161 192 152 111 413 142
Nettoomsättningförändring -3,75% 3,27% 1,82% 4,21% 83,75% -65,51% 29,11% 1,57% -36,50% -%
Du Pont-modellen 7,11% 13,78% 7,59% 4,84% -6,87% 8,07% 8,27% 3,70% 16,11% 5,45%
Vinstmarginal 9,08% 19,79% 12,80% 8,18% -12,53% 29,40% 9,81% 7,24% 34,73% 6,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,20% 82,23% 148,31% 139,39% 145,79% 246,62% 73,58% 81,22% 96,85% 45,83%
Soliditet 30,11% 55,20% 86,27% 81,02% 81,74% 85,36% 84,13% 61,82% 55,35% 54,53%
Kassalikviditet 101,38% 233,96% 832,84% 572,60% 569,49% 740,70% 630,29% 217,29% 210,04% 200,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...