Visa allt om JAROST AB
Visa allt om JAROST AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 883 799 885 1 002 1 087 956 851 728 640 577
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 76 20 -31 17 12 -32 5 82 32 -10
Resultat efter finansnetto 58 21 -40 9 4 -44 8 96 228 180
Årets resultat 43 9 0 0 0 0 0 -5 155 208
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 297 223 242 301 328 355 419 330 288 251
Omsättningstillgångar 309 270 283 266 326 218 364 494 1 086 1 256
Tillgångar 607 493 525 568 655 572 784 824 1 374 1 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 340 377 377 377 376 376 396 402 447
Obeskattade reserver 128 125 116 156 148 144 188 180 79 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 28 32 35 131 52 219 247 894 1 054
Skulder och eget kapital 607 493 525 568 655 572 784 824 1 374 1 506
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 124 0 173 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 107 95 0 161 0 147 79 46 40 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 44 36 41 46 49 45 12 9 10 9
Utdelning till aktieägare 0 0 46 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 883 799 885 1 002 1 087 956 851 728 640 577
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 883 799 885 1 002 1 087 956 851 728 640 577
Personalkostnader per anställd (tkr) 165 132 164 208 222 193 94 58 51 47
Rörelseresultat, EBITDA 122 79 43 105 94 46 65 134 82 40
Nettoomsättningförändring 10,51% -9,72% -11,68% -7,82% 13,70% 12,34% 16,90% 13,75% 10,92% -%
Du Pont-modellen 12,52% 7,30% -5,71% 3,35% 2,14% -5,42% 2,42% 13,11% 15,94% 38,98%
Vinstmarginal 8,61% 4,51% -3,39% 1,90% 1,29% -3,24% 2,23% 14,84% 34,22% 101,73%
Bruttovinstmarginal 96,15% 100,00% 96,38% 95,71% 94,94% 94,98% 94,59% 93,96% 92,66% 90,64%
Rörelsekapital/omsättning 24,12% 30,29% 28,36% 23,05% 17,94% 17,36% 17,04% 33,93% 30,00% 35,01%
Soliditet 79,55% 88,74% 89,04% 86,61% 74,21% 84,29% 65,63% 63,79% 33,40% 29,97%
Kassalikviditet 321,88% 964,29% 884,38% 760,00% 248,85% 419,23% 166,21% 200,00% 121,48% 119,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...