Visa allt om Karlstad Teleflexibel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 366 2 600 3 546 3 075 3 015 2 972 2 935 2 902 3 516 3 745
Övrig omsättning 49 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 65 649 606 481 97 363 205 801 596
Resultat efter finansnetto 286 75 677 641 499 145 321 215 862 691
Årets resultat 356 33 466 416 361 108 186 117 622 688
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 907 1 375 1 476 1 002 584 605 555 593 446 203
Omsättningstillgångar 411 1 111 1 287 2 189 1 831 2 176 2 098 2 330 3 179 4 416
Tillgångar 1 318 2 486 2 763 3 191 2 415 2 782 2 653 2 923 3 625 4 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 050 1 344 1 310 1 144 808 1 386 1 279 1 592 1 875 1 205
Obeskattade reserver 214 305 274 235 164 161 148 111 68 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Kortfristiga skulder 54 637 979 1 612 1 243 1 034 1 026 1 019 1 482 3 198
Skulder och eget kapital 1 318 2 486 2 763 3 191 2 415 2 782 2 653 2 923 3 625 4 620
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 46 - - 453 484 564 554 533 526 544
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 219 1 454 855 778 997 969 993 971 1 086
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 571 545 604 629 701 705 761 689 1 039
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 340 0 0 400 0
Omsättning 415 2 600 3 546 3 075 3 015 2 972 2 935 2 902 3 516 3 745
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 5 5 5 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 366 650 709 615 603 495 489 484 586 624
Personalkostnader per anställd (tkr) - 433 376 383 391 393 388 400 378 460
Rörelseresultat, EBITDA 197 167 741 649 522 146 414 245 827 605
Nettoomsättningförändring -85,92% -26,68% 15,32% 1,99% 1,45% 1,26% 1,14% -17,46% -6,11% -%
Du Pont-modellen 21,78% 3,02% 24,50% 20,09% 20,66% 5,50% 14,06% 7,70% 23,75% 14,96%
Vinstmarginal 78,42% 2,88% 19,09% 20,85% 16,55% 5,15% 12,71% 7,75% 24,49% 18,45%
Bruttovinstmarginal 77,87% 96,50% 98,53% 99,93% 99,47% 98,01% 99,52% 99,86% 99,20% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 97,54% 18,23% 8,69% 18,76% 19,50% 38,43% 36,52% 45,18% 48,27% 32,52%
Soliditet 92,33% 63,63% 54,72% 41,28% 38,46% 54,09% 52,23% 57,20% 53,07% 26,35%
Kassalikviditet 761,11% 174,41% 131,46% 135,79% 147,30% 210,44% 204,48% 228,66% 214,51% 138,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...