Visa allt om Karlstad Teleflexibel AB
Visa allt om Karlstad Teleflexibel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 119 366 2 600 3 546 3 075 3 015 2 972 2 935 2 902 3 516
Övrig omsättning - 49 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -175 133 65 649 606 481 97 363 205 801
Resultat efter finansnetto -175 286 75 677 641 499 145 321 215 862
Årets resultat -98 356 33 466 416 361 108 186 117 622
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 841 907 1 375 1 476 1 002 584 605 555 593 446
Omsättningstillgångar 305 411 1 111 1 287 2 189 1 831 2 176 2 098 2 330 3 179
Tillgångar 1 146 1 318 2 486 2 763 3 191 2 415 2 782 2 653 2 923 3 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 952 1 050 1 344 1 310 1 144 808 1 386 1 279 1 592 1 875
Obeskattade reserver 137 214 305 274 235 164 161 148 111 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200
Kortfristiga skulder 57 54 637 979 1 612 1 243 1 034 1 026 1 019 1 482
Skulder och eget kapital 1 146 1 318 2 486 2 763 3 191 2 415 2 782 2 653 2 923 3 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 46 - - 453 484 564 554 533 526
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 219 1 454 855 778 997 969 993 971
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 571 545 604 629 701 705 761 689
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 340 0 0 400
Omsättning 119 415 2 600 3 546 3 075 3 015 2 972 2 935 2 902 3 516
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 4 5 5 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 366 650 709 615 603 495 489 484 586
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 433 376 383 391 393 388 400 378
Rörelseresultat, EBITDA -108 197 167 741 649 522 146 414 245 827
Nettoomsättningförändring -67,49% -85,92% -26,68% 15,32% 1,99% 1,45% 1,26% 1,14% -17,46% -%
Du Pont-modellen -15,27% 21,78% 3,02% 24,50% 20,09% 20,66% 5,50% 14,06% 7,70% 23,75%
Vinstmarginal -147,06% 78,42% 2,88% 19,09% 20,85% 16,55% 5,15% 12,71% 7,75% 24,49%
Bruttovinstmarginal 36,13% 77,87% 96,50% 98,53% 99,93% 99,47% 98,01% 99,52% 99,86% 99,20%
Rörelsekapital/omsättning 208,40% 97,54% 18,23% 8,69% 18,76% 19,50% 38,43% 36,52% 45,18% 48,27%
Soliditet 92,40% 92,33% 63,63% 54,72% 41,28% 38,46% 54,09% 52,23% 57,20% 53,07%
Kassalikviditet 535,09% 761,11% 174,41% 131,46% 135,79% 147,30% 210,44% 204,48% 228,66% 214,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...