Visa allt om MullenLowe Brindfors AB
Visa allt om MullenLowe Brindfors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 155 638 160 939 158 324 202 427 225 957 294 247 315 015 347 250 280 849 305 572
Övrig omsättning - - - - - - 3 583 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 107 -15 637 -12 874 -29 058 -29 093 3 063 -54 887 10 144 -18 975 -24 208
Resultat efter finansnetto -9 104 -16 835 -14 606 -31 089 -31 273 899 -57 271 10 237 -17 408 -20 873
Årets resultat -15 011 -11 328 -16 816 -42 996 -31 513 18 441 -57 271 10 237 -15 632 -20 873
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 806 22 417 18 543 22 008 34 061 32 911 21 332 22 461 27 222 15 620
Omsättningstillgångar 78 973 105 596 82 243 81 573 104 062 78 109 191 687 155 697 123 955 146 609
Tillgångar 88 779 128 013 100 786 103 581 138 123 111 020 213 019 178 158 151 177 162 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 959 33 969 5 298 7 114 19 110 19 349 765 14 036 120 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 11 541 11 181 10 822 10 619 9 031 7 832 35 173 10 531 0 0
Långfristiga skulder 27 155 36 136 28 739 46 508 60 639 28 345 99 223 77 443 60 972 99 249
Kortfristiga skulder 31 124 46 727 55 928 39 340 49 343 55 494 77 858 76 148 90 085 62 860
Skulder och eget kapital 88 779 128 013 100 786 103 581 138 123 111 020 213 019 178 158 151 177 162 229
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 799 1 796 1 971 3 174 3 066 3 021 4 030 2 386 2 446 3 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 41 144 41 638 52 060 64 778 66 961 60 570 100 733 78 539 62 231 56 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 482 17 482 18 723 22 901 26 471 26 675 31 200 34 838 26 905 28 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 155 638 160 939 158 324 202 427 225 957 294 247 318 598 347 250 280 849 305 572
Nyckeltal
Antal anställda 64 71 76 94 107 104 143 149 138 130
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 432 2 267 2 083 2 153 2 112 2 829 2 203 2 331 2 035 2 351
Personalkostnader per anställd (tkr) 929 858 957 967 902 868 951 777 664 673
Rörelseresultat, EBITDA -6 486 -14 004 -11 219 -27 387 -27 230 4 911 -52 673 12 757 -17 441 -23 102
Nettoomsättningförändring -3,29% 1,65% -21,79% -10,41% -23,21% -6,59% -9,28% 23,64% -8,09% -%
Du Pont-modellen -9,05% -12,19% -12,73% -27,83% -20,98% 2,95% -25,70% 7,66% -9,90% -11,33%
Vinstmarginal -5,16% -9,70% -8,10% -14,24% -12,83% 1,11% -17,38% 3,93% -5,33% -6,02%
Bruttovinstmarginal 8,07% 2,27% 1,68% -1,96% -0,89% 13,95% -5,78% 13,96% 6,03% 3,49%
Rörelsekapital/omsättning 30,74% 36,58% 16,62% 20,86% 24,22% 7,69% 36,13% 22,91% 12,06% 27,41%
Soliditet 21,36% 26,54% 5,26% 6,87% 13,84% 17,43% 0,36% 7,88% 0,08% 0,07%
Kassalikviditet 236,45% 212,99% 143,94% 204,39% 210,24% 137,32% 244,14% 192,07% 131,57% 216,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...