Visa allt om Snowdrops AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -23 -21 -73 -187 -276 -55 -92 -111 -230
Resultat efter finansnetto -21 -23 -21 -68 -177 -276 -53 -92 -112 -230
Årets resultat -21 -23 -21 -68 -177 -276 -53 -92 -112 -230
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 25 27
Omsättningstillgångar 775 787 789 810 891 1 147 305 305 279 304
Tillgångar 775 787 789 810 891 1 147 305 308 304 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 706 727 750 771 839 1 016 285 287 280 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 60 39 39 51 130 21 21 25 61
Skulder och eget kapital 775 787 789 810 891 1 147 305 308 304 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 67
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 -23 -21 -73 -187 -276 -53 -90 -109 -220
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,10% 92,38% 95,06% 95,19% 94,16% 88,58% 93,44% 93,18% 92,11% 81,87%
Kassalikviditet 1 123,19% 1 311,67% 2 023,08% 2 076,92% 1 747,06% 882,31% 1 452,38% 1 452,38% 1 116,00% 498,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...