Visa allt om Tandläkare Göran Berlin Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Göran Berlin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 736 2 836 3 273 3 444 3 543 3 844 3 701 3 073 2 821 2 883
Övrig omsättning 826 40 57 55 50 52 30 68 42 81
Rörelseresultat (EBIT) 86 553 262 412 487 610 852 39 283 227
Resultat efter finansnetto 94 569 276 435 511 635 854 49 289 231
Årets resultat 216 351 205 206 312 353 469 23 165 129
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 763 774 452 735 214 11 16 33 127 138
Omsättningstillgångar 1 796 2 082 2 064 1 845 1 834 1 981 1 662 1 203 1 036 811
Tillgångar 2 559 2 856 2 516 2 580 2 048 1 992 1 679 1 235 1 163 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 035 1 069 1 148 1 143 1 087 1 050 997 728 705 539
Obeskattade reserver 793 988 880 870 720 644 494 282 272 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 162 198 232 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 637 291 335 242 298 187 226 186 195
Skulder och eget kapital 2 559 2 856 2 516 2 580 2 048 1 992 1 679 1 235 1 163 949
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 691 589 658 614 713
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 538 429 713 757 724 0 0 186 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 467 171 426 453 443 466 413 254 374 386
Utdelning till aktieägare 150 250 430 200 150 275 300 200 0 0
Omsättning 3 562 2 876 3 330 3 499 3 593 3 896 3 731 3 141 2 863 2 964
Nyckeltal
Antal anställda 6 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 456 1 418 1 637 1 722 1 772 1 922 1 851 1 537 2 821 2 883
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 307 587 620 599 581 798 955 1 681 1 759
Rörelseresultat, EBITDA 116 675 384 468 514 626 868 55 299 243
Nettoomsättningförändring -3,53% -13,35% -4,97% -2,79% -7,83% 3,86% 20,44% 8,93% -2,15% -%
Du Pont-modellen 3,83% 20,17% 11,37% 17,02% 24,90% 31,88% 50,92% 4,21% 25,02% 24,34%
Vinstmarginal 3,58% 20,31% 8,74% 12,75% 14,39% 16,52% 23,10% 1,69% 10,32% 8,01%
Bruttovinstmarginal 62,90% 77,72% 74,03% 75,70% 74,12% 71,44% 71,20% 68,37% 75,58% 73,67%
Rörelsekapital/omsättning 38,93% 50,95% 54,17% 43,84% 44,93% 43,78% 39,85% 31,79% 30,13% 21,37%
Soliditet 64,62% 64,41% 72,91% 69,15% 78,99% 76,54% 81,06% 75,39% 77,46% 73,11%
Kassalikviditet 245,69% 326,84% 709,28% 550,75% 757,85% 664,77% 888,77% 532,30% 556,99% 415,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...