Visa allt om AB Kyrvills
Visa allt om AB Kyrvills

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 851 3 211 3 108 3 118 2 408 2 321 2 426 2 412 2 118 2 040
Övrig omsättning 92 15 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 47 165 -88 12 80 13 75 28 -55
Resultat efter finansnetto -44 27 143 -116 11 74 7 64 13 -71
Årets resultat -10 21 68 -93 7 41 4 48 13 -51
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 243 277 316 13 21 37 38 51 102
Omsättningstillgångar 534 630 697 383 472 540 418 439 405 349
Tillgångar 742 872 975 699 486 561 454 477 456 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 178 157 89 183 176 135 131 83 70
Obeskattade reserver 41 75 75 0 23 23 5 7 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 94 171 256 0 0 10 50 90 130
Kortfristiga skulder 516 524 571 354 280 363 304 289 284 251
Skulder och eget kapital 742 872 975 699 486 561 454 477 456 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 256 257 267 259 236 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 697 725 625 675 250 204 262 196 138 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 271 309 231 233 196 156 223 194 163 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 943 3 226 3 108 3 118 2 408 2 321 2 426 2 412 2 118 2 040
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 950 1 070 1 036 1 039 1 204 1 161 1 213 1 206 1 059 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 356 295 310 367 327 388 340 279 306
Rörelseresultat, EBITDA 2 82 203 -53 20 95 30 111 79 -3
Nettoomsättningförändring -11,21% 3,31% -0,32% 29,49% 3,75% -4,33% 0,58% 13,88% 3,82% -%
Du Pont-modellen -4,31% 5,39% 16,92% -12,45% 2,47% 14,26% 2,86% 15,72% 6,14% -12,20%
Vinstmarginal -1,12% 1,46% 5,31% -2,79% 0,50% 3,45% 0,54% 3,11% 1,32% -2,70%
Bruttovinstmarginal 49,21% 51,26% 51,83% 46,28% 49,09% 47,09% 48,93% 49,92% 48,63% 47,70%
Rörelsekapital/omsättning 0,63% 3,30% 4,05% 0,93% 7,97% 7,63% 4,70% 6,22% 5,71% 4,80%
Soliditet 26,95% 27,12% 22,10% 12,73% 41,14% 34,39% 30,55% 28,52% 18,20% 15,52%
Kassalikviditet 10,27% 25,57% 32,40% 18,93% 28,57% 58,13% 25,00% 39,79% 49,65% 23,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...