Visa allt om NB Fjärr AB
Visa allt om NB Fjärr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 7 0 0 223 263 596 219 1 367 2 254
Övrig omsättning 227 224 194 153 - 8 - 41 336 306
Rörelseresultat (EBIT) -8 57 49 -132 -130 -74 -100 -225 265 560
Resultat efter finansnetto -8 57 50 -130 -127 -72 -99 -214 263 534
Årets resultat -8 57 50 -114 -111 13 6 23 0 257
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 24 56 150 288 445 473 664 888
Omsättningstillgångar 333 335 307 277 318 369 385 576 952 700
Tillgångar 333 335 331 333 469 657 830 1 048 1 616 1 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 157 100 50 139 250 237 231 208 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 90 200 420 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 167 161 217 239 291 371 439 538 587 813
Kortfristiga skulder 17 16 13 44 39 36 64 79 401 248
Skulder och eget kapital 333 335 331 333 469 657 830 1 048 1 616 1 588
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 50 190 47 203 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 70 15 68 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättning 227 231 194 153 223 271 596 260 1 703 2 560
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 263 596 219 1 367 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 76 305 85 384 211
Rörelseresultat, EBITDA -8 74 81 -38 5 83 56 -59 385 848
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -100,00% -15,21% -55,87% 172,15% -83,98% -39,35% -%
Du Pont-modellen -% 17,31% -% -% -27,08% -11,11% -11,93% -20,23% 17,33% 35,77%
Vinstmarginal -% 828,57% -% -% -56,95% -27,76% -16,61% -96,80% 20,48% 25,20%
Bruttovinstmarginal -% -357,14% -% -% 41,70% 80,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 4 557,14% -% -% 125,11% 126,62% 53,86% 226,94% 40,31% 20,05%
Soliditet 44,74% 46,87% 30,21% 15,02% 29,64% 38,05% 36,55% 35,78% 31,58% 30,19%
Kassalikviditet 1 958,82% 2 093,75% 2 361,54% 629,55% 815,38% 1 025,00% 601,56% 729,11% 237,41% 259,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...