Visa allt om KGB Maskinstation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 737 853 427 490 509 522 309 309 537 498
Övrig omsättning - 398 - - - - 21 - 52 -
Rörelseresultat (EBIT) -48 508 14 1 6 -2 -192 -213 4 6
Resultat efter finansnetto -101 507 9 -3 4 -4 -193 -211 5 1
Årets resultat 5 4 7 -4 2 15 -1 0 69 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 465 2 776 100 113 0 0 29 230 432 633
Omsättningstillgångar 118 588 275 129 342 211 254 182 316 145
Tillgångar 2 582 3 364 375 241 342 211 283 412 747 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 195 190 183 187 185 171 171 171 102
Obeskattade reserver 393 501 0 0 0 0 25 219 432 523
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 724 2 096 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 572 184 58 155 26 87 22 144 153
Skulder och eget kapital 2 582 3 364 375 241 342 211 283 412 747 778
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 737 1 251 427 490 509 522 330 309 589 498
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 263 819 27 14 6 27 9 -12 205 207
Nettoomsättningförändring -13,60% 99,77% -12,86% -3,73% -2,49% 68,93% 0,00% -42,46% 7,83% -%
Du Pont-modellen -1,67% 17,42% 3,73% 0,41% 1,75% -0,47% -67,84% -50,97% 0,80% 0,77%
Vinstmarginal -5,83% 68,70% 3,28% 0,20% 1,18% -0,19% -62,14% -67,96% 1,12% 1,20%
Bruttovinstmarginal 70,69% 73,15% 59,95% 60,00% 62,67% 59,96% 64,08% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,95% 1,88% 21,31% 14,49% 36,74% 35,44% 54,05% 51,78% 32,03% -1,61%
Soliditet 19,62% 17,41% 50,67% 75,93% 54,68% 87,68% 66,78% 79,78% 64,53% 61,51%
Kassalikviditet 44,53% 102,80% 149,46% 222,41% 220,65% 811,54% 252,87% 827,27% 219,44% 78,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...