Visa allt om KGB Maskinstation Aktiebolag
Visa allt om KGB Maskinstation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 406 737 853 427 490 509 522 309 309 537
Övrig omsättning - - 398 - - - - 21 - 52
Rörelseresultat (EBIT) -161 -48 508 14 1 6 -2 -192 -213 4
Resultat efter finansnetto -204 -101 507 9 -3 4 -4 -193 -211 5
Årets resultat 4 5 4 7 -4 2 15 -1 0 69
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 153 2 465 2 776 100 113 0 0 29 230 432
Omsättningstillgångar 148 118 588 275 129 342 211 254 182 316
Tillgångar 2 302 2 582 3 364 375 241 342 211 283 412 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 200 195 190 183 187 185 171 171 171
Obeskattade reserver 183 393 501 0 0 0 0 25 219 432
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 486 1 724 2 096 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 428 265 572 184 58 155 26 87 22 144
Skulder och eget kapital 2 302 2 582 3 364 375 241 342 211 283 412 747
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 406 737 1 251 427 490 509 522 330 309 589
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 150 263 819 27 14 6 27 9 -12 205
Nettoomsättningförändring -44,91% -13,60% 99,77% -12,86% -3,73% -2,49% 68,93% 0,00% -42,46% -%
Du Pont-modellen -6,99% -1,67% 17,42% 3,73% 0,41% 1,75% -0,47% -67,84% -50,97% 0,80%
Vinstmarginal -39,66% -5,83% 68,70% 3,28% 0,20% 1,18% -0,19% -62,14% -67,96% 1,12%
Bruttovinstmarginal 83,25% 70,69% 73,15% 59,95% 60,00% 62,67% 59,96% 64,08% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -68,97% -19,95% 1,88% 21,31% 14,49% 36,74% 35,44% 54,05% 51,78% 32,03%
Soliditet 15,06% 19,62% 17,41% 50,67% 75,93% 54,68% 87,68% 66,78% 79,78% 64,53%
Kassalikviditet 34,58% 44,53% 102,80% 149,46% 222,41% 220,65% 811,54% 252,87% 827,27% 219,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...